Với những đặc tính nổi bật của vàng, cũng những khả năng ưu việt mà kim loại vàng mang lại, từ lâu, thế giới đã sử dụng vàng như một thước đo giá trị tiền tệ. Trong lịch sử, từ thời xa xưa, vàng đã được sử dụng làm chức năng của tiền bạc, như là quy mô giá trị, cũng như phương tiện vậy chuyện, các phương tiện thanh toán,... Như vậy, trong lĩnh vực đầu tư lượng vàng đã góp phần xúc tác thúc đẩy nền kinh tế phát triển lên một tầm cao mới.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, thì vàng đã dần dần nhường lại địa vị của mình cho những hàng hóa giá trị khác như chứng khoán, tiền điện tử, xăng dầu,... Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của vàng trên thị trường vẫn còn, cũng như việc giá trị quy đổi vàng ra tiền tệ đã góp phần tạo nên tầm chiến lược quan trọng trong các chiến lược dự trữ quốc tế của nhiều quốc gia khác nhau.

Khu dự trữ vàng hiện nay đang được sở hữu bởi giá trị tiền tệ của quốc gia. Với giá trị quy đổi dùng để cân bằng những khoảng thanh toán, duy trì và tác động đến tỷ lệ ngoại giao của một quốc gia. Kim dự trữ hoàn toàn có thể tối đa hóa các tính chất và kinh doanh vàng. Tuy nhiên, vấn đề đặc biệt mà chúng ta cần phải xem xét ở đấy chính là tiền dự trữ vàng đều có một giới hạn riêng. vì vậy chúng ta nên xem xét các kích thước khi lựa chọn dự trữ vàng.

Khu bảo tồn vàng được xem là nơi bảo toàn các vật chất của một quốc gia. Những người quan tâm sâu sắc đế sự biến động của thị trường vàng đều sẽ biết rằng, trước đây nhiều nước đã thực hiện kiểm soát ngoại giao, điều này nhằm hạn chế chính phủ bằng các khoản thanh toán và các tỷ lệ ngoại giao của chính họ, thậm chí họ còn buộc cơ sở phải bị đóng băng nếu như tình hình ngoại giao diễn ra nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nếu có vàng trong dự trữ quốc gia, tác động tiêu cực sẽ nhỏ hơn nhiều.Và vai trò của dự trữ là chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, tính chất đầy đủ là quan trọng, không nghi ngờ gì là vàng có đặc điểm như vậy.
Trong xã hội hiện đại, vàng dự trữ ngày càng được coi là biểu tượng của sức mạnh của một quốc gia.Hiện tại, dự trữ vàng tổng thể thế giới là 3650 tấn, đó là 13 thời gian trong lịch sản xuất vàng hàng năm thế giới.

Hiện tại, tình hình quốc tế đang hỗn loạn, các cuộc tấn công khủng bố vẫn tiếp tục diễn ra, và sự bất hòa giữa các nước sẽ ngày càng gia tăng, cần phải tăng dự trữ vàng.