Vaarwel prachtige aarde ...


Deze blog is een reactie op het artikel van Yoors World Redactie:

Stephen Hawking waarschuwt: " We hebben nog minder dan 100 jaar om de mensheid te redden!"

Zie https://yoo.rs/redactie/blog/stephen-hawking-waarschuwt-we-hebben-nog-minder-dan-100-jaar-om-de-mensheid-te-redden-1472411292.html


Een goed en duidelijk stuk. Daarin wordt uitgelegd dat de mens problemen veroorzaakt die een onmiddellijke bedreiging vormen voor de mensheid. Denk bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie (AI, zeg maar robotten), een nucleaire oorlog en gemanipuleerde virussen. Hier zou ik nog aan toe willen voegen het vasthouden aan eigen belang, eigen gewin en het hebben van maling aan de medemens, kortom onvolwassenheid.

In het stuk wordt als onderdeel van de oplossing aangedragen dat iedereen een basiskennis wetenschappen moet hebben, zodat er weloverwogen beslissingen voor de toekomst genomen kunnen worden.

Hier ben ik het volledig mee eens, maar toch zijn het mijns inziens juist de 'gewone' mensen, de burgers, die al doordrongen zijn van de ernst van de situatie, zelfs al weten ze misschien weinig van wetenschap. Een regering zit echter maar voor 4, 8 of hoogstens 12 jaar, een dictator misschien voor 30 jaar. Het zijn juist de regeringen, dictatoriaal of democratisch, die vaak denken het zal mijn tijd wel duren. Als zelfs in Nederland de regering nog voor de rechter strijdt tegen Urgenda (klimaatzaak) dan houd ik m'n hart vast.
De gevestigde orde interesseert de armoe, uitbuiting en werkeloosheid totaal niet, laat staan het redden van de aarde. De enkele regeringsleider die dit wel inziet wordt weer tegengewerkt door partijen die alleen hun eigenbelang nastreven. En ja, voor alles is een oplossing, zelfs voor de werkloosheid (zie het boek Hollands Hemelse Hel), als de regeringen maar willen. Maar die willen niet!

In het stuk wordt de hoop een beetje gevestigd op de eigenschap van de mens om pas op het eind in actie te komen. Hierdoor zou alles misschien op het nippertje nog gered kunnen worden.

Dat is ook mijn hoop, maar baart mij tevens de grootste zorg. Als de mensheid de komende 100 jaar niet volwassen wordt, zal alleen een bepaalde elite zichzelf in veiligheid stellen op de een of andere planeet of voor de eerste tijd in een ruimteschip en het klootjesvolk achterlaten op een helse planeet. 100 jaar lijkt veel, maar de jaren vliegen om en zelfs in deze kritieke fase doet Rusland nog aan landjepik en China aan waterpik, spelletjes met de dreiging van enorme oorlogen in zich. Kortom, het grootste gevaar is de onvolwassenheid van het mensdom. Ik hoop het niet, maar het universum kan de mens als een dodelijk virus gaan zien en het daarom vernietigen. Amen.
In de kopfoto zien we twee kinderen die ons nog één keer de schoonheid van deze planeet laten zien en symbolisch van ons aflopen als een teken van afscheid en van verwijt dat wij al dat moois vernietigen.
Eduard Eggink