50 jaar lid van FNV maar heeft de vakbond nog toekomst?

Vandaag viel de gouden speld van de FNV in de bus. Vanwege corona geen poespas.

vakbondslid

Als kaderlid en FNV Consulent was ik het eerste aanspreekpunt voor mijn collega’s bij problemen rond het werk. Ook in het cao-traject zoals bijeenkomsten en acties organiseren, werkonderbrekingen of stiptheidsacties, alles in samenwerken met de FNV-bestuurder.

24 jaar lid van de medezeggenschapscommissie/ondernemingsraad geweest waarvan 12 jaar als voorzitter van de Dienst Stadsbeheer Den haag.

Er wordt vergeten dat wij deze welvaart aan de leden van de vakbonden te danken hebben. Daar is jaren van strijd, overleg, stakingen, stiptheidsacties aan vooraf gegaan. De leden hebben financiële offers moeten brengen om tot een goed resultaat voor alle werknemers te komen.  Ongeveer een kwart van de beroepsbevolking is nog maar lid van een vakbond. Hebben we het misschien te goed in Nederland?  #vakbondslid

Op het gebied van arbeidsverhoudingen is er in de afgelopen honderd jaar veel veranderd. Voor zekerheid in je baan, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en rechtsbescherming van werknemers waren we tot pakweg een eeuw geleden volkomen afhankelijk van de willekeur van werkgevers. In het begin van de vorige eeuw was nog volop sprake van kinderarbeid, kenden we het fenomeen cao niet en waren zevendaagse werkweken met dagen van twaalf tot veertien uur eerder regel dan uitzondering. Doorbetaling bij ziekte, een fatsoenlijk pensioen, betaalde vakantiedagen en nog veel meer zaken die wij tegenwoordig voor lief nemen zijn het resultaat van tientallen jaren onderhandelen, regelmatig gepaard gaande met stevige acties. Vakbonden hebben daarmee in de loop van de ­afgelopen 150 jaar hun nut meer dan bewezen.

Momenteel is de organisatiegraad in de meeste sectoren ongeveer 25 procent. Dat wil zeggen dat ongeveer een kwart van de beroepsbevolking lid is van een vakbond. Dat is op zichzelf best veel (circa 1,8 miljoen mensen), maar er blijft dus driekwart over dat niet georganiseerd is. Werkgevers maken daar dankbaar gebruik van door bij onderhandelingen fijntjes op te merken dat de vakbeweging toch niet voor alle medewerkers spreekt. Daarmee wordt, hoe je het ook wendt of keert, de invloed van vakbonden beïnvloed. Twee fenomenen die daarbij zeker niet helpen zijn de ­‘zzp-isering’ van onze arbeidsmarkt en vakbonden worden tegenwoordig steeds vaker uitgespeeld tegen een ondernemingsraad. CAO's worden met de ondernemingsraad van het bedrijf afgesproken. Als werkgevers er niet met de vakbonden uit willen komen, weten ze steeds vaker de OR te vinden zoals bij zoals Gall & Gall, Jumbo en Action,

De beroemde leus van Karl Marx ‘Proletariërs aller landen, verenigt u’ is in dit kader misschien iets te communistisch van aard. Maar ‘werknemers (en zzp’ers) verenigt u’ zou een waardevol advies kunnen zijn, zélfs in 2020!