'There is a crack in everything. That's how the light gets in.' - Leonard Cohen

In maart en april 2023 wordt het de lijdenstijd of ook wel de veertigdagentijd genoemd. Een tijd waarin christenen stilstaan bij het leven en sterven van Jezus Christus. In veel kerken zijn er in de Goede Week activiteiten om toe te leven naar Pasen. Denk aan momenten op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan ook zeker Pasen! Want er gloort hoop aan de horizon. Pasen, that's how the light get's in.

Beleef het in #Amstelveen en ga naar een van de activiteiten. Denk aan Palmpasen stokken maken, een passieconcert, een kruisweg, een heuse Passion-uitvoering en allerlei vieringen.

https://geloveninamstelveen.nl/pasen-in-amstelveen/

Van Palmzondag naar Pasen in Amstelveen


Comment with a minimum of 20 words.
Monetization is required
19 comments