Vechtscheidingen: moeten kinderen uit huis geplaatst worden?


Vechtscheiding: kinderen uit huis plaatsen?

Nadat is gebleken dat bij vechtscheidingen kinderen vaak de dupe zijn, zit men nu met een dilemma, want wat kan jeugdzorg, wat kan de staatssecretaris  hierin betekenen?
 

Er vallen doden

 
Inderdaad er vallen zelfs doden bij vechtscheidingen. Ruzies lopen hoog op, advocaten vechten, maar ook de ex echtelieden maken ruzie om of over de kinderen. Kinderen, die jong en onschuldig zijn, worden soms zelfs vermoord door één van de ouders. Het lijkt rigoureus, maar is het niet beter om de kinderen (tijdelijk) uit huis te plaatsen, wanneer blijkt dat er sprake is van een vechtscheiding? Want jeugdzorg kan niet veel, want wie zegt wat en wat is waar?  Kun je vertrouwen op wat de vader zegt of op wat de moeder verteld? Daarom zou het beter zijn om de kinderen uit huis te plaatsen en later eens te kijken of deze ouders, door middel van mediation, weer in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen.

Trauma's

 
Kinderen lopen toch al trauma's op, wanneer ouders een vechtscheiding hebben. Je kunt ze dan beter naar een veilig oord verplaatsen, zodat zij niet steeds met vechtende ouders te maken hebben. Bezoekrecht zou wel mogen bestaan, maar dan ook onder toezicht. Dat zou ook goed zijn voor de ouders, zo kunnen zij zichzelf mogelijk iets beter in de hand houden en kan er geluisterd worden of er ook gesproken wordt over de andere ouder, of de andere ouder in een kwaad daglicht wordt gesteld. Want ook dit komt zo heel vaak voor, maar het is niet goed voor een kind om tussen twee ouders te moeten kiezen of om slechte dingen te horen over je ouders, die jou uit liefde hebben verwekt. 

Het kan allemaal anders

 
Juist, er hoeft niet gevochten te worden, laat dat duidelijk zijn. Wanneer ouders respectvol met elkaar omgaan, maar toch kiezen voor een scheiding, dan kunnen de kinderen gewoon thuis blijven, gewoon naar papa gaan wanneer ze willen of naar mama gaan wanneer ze willen. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Je hebt zelf kinderen gewild! Zorg ervoor en laat ze niet de dupe worden van jouw frustratie. Kinderen hebben, juist in dit soort situaties, hun ouders hard nodig, hun liefde nodig en moeten niet nog eens gestraft worden omdat papa en mama een vechtscheiding voor ogen hebben.