Veel meer geld en toch veel minder weidevogels | Hans

Veel meer geld en toch veel minder weidevogels

Zes jaar geleden schreef  Tom Goemaere en anderen op Yoors reeds over het verdwijnen van de Grutto. Dit alles door het pappen en nat houden beleid van toen  het ministerie van Landbouw. Hoewel tussen 2001 en 2020 acht keer zoveel geld ging naar het behoud van weidevogels, is hun aantal gehalveerd. Sinds de jaren negentig is het aantal broedparen grutto’s zo’n 65 procent afgenomen. Het beleid voor het behoud van weidevogels zoals de grutto, heeft in Nederland niet gewerkt. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport. Daarin staat: „De subsidie voor boeren om weidevogels te beschermen groeide van 4,2 miljoen euro in 2001 tot 33,4 miljoen euro in 2020. Maar in diezelfde periode daalde het aantal broedparen grutto’s van 60.000 tot 30.000.” De oorzaak van het verdwijnen van de weidevogels is bekend  maar de nodige maatregelen durft de regering niet te nemen.

Knelpunt: intensieve landbouw
Voornaamste knelpunt vormt de intensivering van de landbouw. In de hoogproductieve, uniforme Nederlandse weiden, waarin de grondwaterstand kunstmatig laag wordt gehouden, vinden jonge grutto’s te weinig insecten. Daarnaast gaan veel eieren en jongen verloren doordat boeren hun gras al vroeg maaien. Ten slotte zijn jonge grutto’s in de open, kale weiden een relatief gemakkelijke prooi voor roofdieren, zoals vossen.

Drooglegging van veenweidegebieden heeft niet alleen gevolgen voor bodemdaling: in de drogere grond kunnen weidevogels minder voedsel vinden. Het Innovatieprogramma Veen onderzoekt of vernatting met drukdrains ook een positief effect heeft op weidevogels..

Weidevogelbeschermers

Drie enthousiaste vrijwilligers die uren lang in de weilanden lopen om maatregelen te treffen voor het beschermen van onze weidevogels.

Niet alleen in Nederland maar ook in Portugal worden de weidevogels en met name de Grutto bedreigd.
Vliegen de grutto’s zich straks te pletter in Lissabon?
De grutto maakt graag een ‘pitstop’ in het Portugese drasland. De bouw van een nieuw vliegveld kan dat binnenkort veranderen. Nederlandse en Portugese vogelbeschermers treden samen in actie tegen de plannen. „Op een lege tank kunnen ze niet van Afrika naar Nederland vliegen.”

In het uitgestrekte waddengebied nabij Lissabon rust een grote kolonie grutto’s. Op de achtergrond is de skyline van de Portugese hoofdstad te zien.
In het uitgestrekte waddengebied nabij Lissabon rust een grote kolonie grutto’s. Op de achtergrond is de skyline van de Portugese hoofdstad te zien.

Marc De Bisschop attendeerde mij op de de gekende trekroutes die behoorlijk onder vuur worden genomen waar jaarlijks miljoenen trekvogels hun einde weten te vinden, en waar geen poot wordt aan uitgestoken.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19141 

Het kan anders.

De afgelopen jaren zijn we niet bepaald zuinig geweest op de natuur. Maar gelukkig zijn wij ook goed in staat de natuur te herstellen. Hoe doe je dat? Landschapsecoloog Wieteke Willemen (Universiteit Twente) legt het uit.

Het kan anders
Je niet ook gebrúík kunnen maken
van dat herstellende, redenerende vermogen van de bodem, de planten en de dieren? (Als er ergens blessures zijn, dan gaat moedertje natuur dat zelf repareren. Bij een blessure is er sprake van aanwezigheid van een zwakke plek, waardoor er een mankement ontstaat. De natuur, ons regenererend vermogen, gaat aan de slag om de zwakke blessure plek te repareren en te versterken.) Door de natuur veel meer met rust te laten, en met de natuur mee te werken in plaats van ertegenin, kun je mogelijk op grote schaal voedsel en andere zaken produceren op zo’n manier dat je op lange termijn de natuur béter achterlaat in plaats van uitput. Dat is de reden dat een nieuwe term ineens helemaal hip is in duurzaamheidsland: regeneratief. dus: gebruik maken van het regenererende, zichzelf in stand houdende en helende vermogen van de natuur. Deze week verscheen in Nature een dringende oproep om snel meer werk te maken van regeneratieve landbouw.

Kiss the Ground NU GRATIS BESCHIKBAAR OM TE STREAM KISS THE GROUND: VOOR SCHOLEN https://kissthegroundmovie.com/ 

Na twintig jaar zijn de soortenrijkdom en de opslag van koolstof in de bodem voor een groot deel hersteld. Dat blijkt uit onderzoek op 77 locaties in Zuid- en Midden-Amerika en in West-Afrika. De resultaten zijn donderdag gepubliceerd in Science.„Dit is onze kerstboodschap voor de wereld”, volgens Lourens Poorter, hoogleraar functionele ecologie aan de Wageningen Universiteit & Research, en eerste auteur van de studie. De natuur zijn gang laten gaan, met rust laten, níét ingrijpen werkt volgens de onderzoekers zelfs beter dan als je actief bomen gaat aanplanten. Ecosystemen zijn vaak verrassend veerkrachtig, blijkt steeds duidelijker. Als de mens de natuur maar met rust laat, en in elk geval stopt met haar actief te vernietigen en vergiftigen.

Share
Share and get paid.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

33 comments