Gaat het echt zo slecht met de natuur? | Hans

Gaat het echt zo slecht met de natuur?

Er wordt nog steeds betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.

Nu is het bij sommige leken in de mode om experts te bashen,  maar ecologie is echt een vak en veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.

Een voorbeeld: mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet, het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. In het bos op de Veluwe zijn de aantallen zweefvliegen drastisch afgenomen. Vergeleken met veertig jaar geleden werden er in 2021 dagelijks gemiddeld 80 procent minder zweefvliegen geteld en 44 procent minder verschillende soorten gevonden. Vroege Vogels

natuur


Het gaat over één gebied maar er rolt dezelfde 80% uit die we kennen van de insecten sterfte die enige jaren geleden zoveel opzien baarde en aan de basis stond van het DeltaplanBio

natuur


Die ordegrootte in de populatiecrash zien we ook in Wijster en in de Kaaistoep . Dan begint zich toch een heel luguber beeld af te tekenen. We trekken gewoon in 20 jaar tijd een hele laag laag uit het voedselweb.

Dat blijven geïsoleerde gebieden, kun je zeggen, en dat klopt, maar in het netwerk ecologische monitoring NEM zien we bij dagvlinders een afname van 84%! Dit zijn systematische, landelijke tellingen gebaseerd op 1000en meetpunten en miljoenen observaties.

Deze data wordt gebruikt voor de zogeheten artikel 17 rapportages van de overheid. De formele stand van zaken wat betreft natuur in Nederland. Die is al jaren niet best: 12% van de habitattypen is gezond en 26% van de soorten.

En komt dat dan allemaal door stikstof? Nee. De natuur heeft te maken met heel veel drukfactoren: onnatuurlijk waterpeil, pesticiden, verkeerde landinrichting... Maar stikstof is op dit moment verreweg de belangrijkste.

natuur

Sander Turnhout schreef het Basisboek Veldbiologie: ‘Draai een tegel om en kijk wat eronder kruipt’. ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, waarvan hij als kind jarenlang lid was. Een gids om zelf in de natuur op onderzoek te gaan.

#natuur#biodiversiteit#biologie    

Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

5 comments