Veranderingen en reorganisaties


Ik help bedrijven bij veranderingen en reorganisaties, tenminste dat is één van de soort opdrachten die ik oppak. Als ik dit vertel dan krijg ik heel vaak de vraag "weet jij waarom er na reorganisaties zo vaak niets veranderd?" Een hele goede vraag, want ondanks geweldige voorbereidingen en grondige projectplannen slagen de meeste reorganisaties en veranderingstrajecten niet of niet helemaal, maar er zijn vele antwoorden op deze vraag die allemaal hout snijden. De antwoorden die veel voorkomen zijn:

  • de druk van alledaagse bezigheden
  • een gebrek aan samenwerking binnen het bedrijf en te weinig aandacht voor samenhang bij reorganisaties
  • slechte planning
  • een gebrekkige IT-infrastructuur
  • KPI’s die niet aansluiten
  • de reorganisatie blijkt niet de oplossing voor het probleem
  • de reorganisaties bereikte niet de werkvloer (menselijke factor wordt vergeten)
  • de reorganisatie richt de focus naar binnen in plaats van naar buiten

Het voor mij belangrijkste antwoord is dat de menselijke factor wordt vergeten. Waar managers zeggen dat ze medewerkers die niet kunnen veranderen helpen blijkt daar in de praktijk weinig van. Hulpvragen van medewerkers worden vaak ‘weerstand’ genoemd en als negatief uitgelegd, terwijl voor alle mensen geldt dat ieder mens anders is; niet iedereen kan even snel veranderen en niet iedereen verandert op dezelfde manier.

Een succesvolle reorganisatie slaagt in de voorbereiding. Hier moet gekeken worden naar het uiteindelijke doel en dient de blauwdruk van de "nieuwe" organisatie bepaalt te worden en dat is niet een nieuw harkje maken van het organigram zodat elke manager een nieuwe club mensen krijgt, het gaat om de essentie van waar je met je organisatie heen wilt.

Zodra dat helder is wordt het tijd om de mensen te betrekken. Dat begint bij het definieren van de functies die nodig zijn, zowel de functies die blijven, als de nieuwe functies. Daarna wordt het tijd om met de mensen op de werkvloer te gaan praten, individueel, waarbij je deze met deze mensen de mogelijke veranderingen bespreekt, kijkt wat dat voor hen kan betekenen en duidelijk maakt dat dit het moment is om aan te geven waar hun passie ligt, zodat ze wellicht in hun passie gebruikt kunnen worden in de nieuwe organisatie. Ja, dit kost veel tijd en effort, maar als je een reorganisatie goed wilt uitvoeren moet je mensen meekrijgen en dat doe je door er voor te zorgen dat ook zij hun toekomst zien in de nieuwe organisatie. Je moet dit niet door mensen binnen de eigen organisatie uit laten voeren, daarmee hou je vooroordelen buiten het gesprek. Neem van mij aan dat de gemiddelde manager verrast wordt door wat er uit deze gesprekken komt.

Natuurlijk komt er meer kijken bij een succesvolle reorganisatie, maar als je zorgt dat deze stappen eerst en zorgvuldig gebeuren voordat het plan gemaakt wordt en in werking wordt gezet is de kans op een succes groter dan wanneer je de menselijke factor vergeet of negeert.


Henk van der Tweel
C4PO
www.c4poconsulting.nl / 06-55400200