Mark Lombardi (waarom kunstenaar ? )


 1. Dat er een verband is tussen het terrorisme en het gekuip van politici, in de geplaagde wereld, waarin wij leven, is geen geheim meer.

  • Tevens zal het niemand verbazen, dat er lijnen lopen tussen het grote geldverkeer van de banken en dat er met dit geld intriges worden gesponnen, die uiteindelijk tot terrorisme leiden.
  • Wie op twitter of you tube beziet wat er is aan onderzoek over deze kwesties als "falseflags" en manipulatie via media kan zich nog iedere dag verbazen over de grote hoeveelheid daarvan.
  • De kunstenaar Rob Scholte riep reeds in de 90-er jaren op tot burgerlijke waakzaamheid, ik heb toen mede door Scholte en zijn tragische lot geïnspireerd, een kaartsysteem opgezet van de toenmalige maffia rondom Klaas Bruinsma. (overigens heeft mij dit wel geholpen bij het inzicht in deze maatschappij en de steeds verborgen, maar ook nog steeds machtige maffia in Nederland om daar iets meer over te zeggen valt echter niet in het bestek van deze blog )
  • Uiteindelijk heb ik het opgegeven, toentertijd, want het werd een doolhof van liquidaties en ik zag de zin ervan niet meer zo in.
  • In het Whitney Museum of American Art in New York bevindt zich een bijzondere collectie van een Amerikaanse kunstenaar, want zo mogen wij hem wel noemen, die niets anders heeft gedaan dan kaartsystemen bijhouden met fiches en vervolgens het vervaardigen van indrukwekkende diagrammen van de wereld waar het grote geld met elkaar verbonden is via personen, landen en instituties.
  • Een van de grote schandalen, die toen speelden was : "The BCCI-scandal " !
  • Dit heeft na de aanslag van 9/11 in 2001 ook in New York trouwens geleid tot een museumbezoek van de FBI om toch iets meer te weten te komen.
  • Maar toen was de maker van deze "tekeningen" reeds overleden, naar het verhaal luidt door zelfmoord, maar dat mag men wel betwijfelen.
  • Mark Lombardi leefde van 23 maart 1951 tot 22 maart 2000 en was een  "conceptual artist", die zeker zijn best heeft gedaan.
  • Of hij ook in de huidige tijd na 9/11 geleefd zou willen hebben is waarschijnlijk positief te beantwoorden, maar zeker is wel, dat bepaalde facetten hem niet aan zouden staan.
  • Het is veel labeur geweest, dat hij heeft gestoken in zijn conceptuele kunst en ik betreur het zeer, dat deze speciale en unieke kunstenaar niet meer van het leven kan genieten, daarom deze aandacht voor hem in een blog en laten wij ons hem dan maar herinneren als iemand die ook ons op onze weg tot licht en tot voorbeeld kan dienen ook al is de inspiratie dan geput uit een schandaleuze wereld.
  • Er is een boeiende video(Spaanstalig) over Mark Lombardi en die geef ik hierbij op volgende regel van deze blog.
  • https://youtu.be/VNAAKL1VFuw
  • https://youtu.be/H6Qkk2cCDIQ
  • https://youtu.be/Y48VNmCWcMI
  • klik hier om je aan te melden

Ook na zijn dood is het geluid over het werk van Mark Lombardi zeker nog niet verstomd en dat komt mede door zijn tragische en mysterieuze dood in een boek van Patricia Goldstone met de titel "INTERLOCK" wordt nog eens uitgebreid ingegaan op het belang van zijn werk .
zie ook deze video waarin zij een interview geeft:  https://youtu.be/y7cm-T00G98

The ties between family Bush and Bin Laden.

Bush en de Saudi's van Carlyle !