Wraak (41)


(2019)

Als de cipiers Lucs cel naderen, hoort men een hoge gil.

“Peter! Er heeft er weer één zelfmoord gepleegd!” Een tweede cipier holt naar de cel. Er ligt een levenloze man op de grond, naast een leeg doosje pillen.

“Verdorie, weer al dat gedoe!” mopperen ze, als ze de cel beginnen op te ruimen. De zoveelste voor vandaag.

Even later keert Luc terug van zijn dagelijkse wandeling buiten. “Waar is George?”

“Niet meer bij ons,” bromt de cipier. “Je hebt de cel voor jezelf. Houd het netjes, ja?”

Later staat zijn advocaat aan zijn cel. “Uw zaak komt terug voor, mijnheer Lauwers. Nieuw bewijs is binnen. Ik laat u snel het verdere verloop weten.”

Luc kan totaal niet bevatten wat er gebeurd is en twijfelt of hij nu blij of verdrietig moet zijn.