Nee, nooit meer


Nee, nooit meer

Nooit meer zal ik je tegenkomen
Ik zal je alleen nog maar zien in mijn dromen
Jij ging heen, zonder mij te groeten
Jij ging heen en moest het ongeluk ontmoeten
Nu voel ik me verlaten en bedrogen
Boos en onzeker, met tranen in mijn ogen
 
Waarom, waarom, liep jij boos weg
Waarom is het nu, dat ik de schuld bij mij neer leg
Waarom konden we niet praten
Waarom wilde je me verlaten
Ik krijg geen kans meer om uit te leggen
Ik krijg geen kans meer om je dit te zeggen
Dat het me spijt, dat ik dit niet wilde
Dat het jou leven verspilde
Wij hadden het goed kunnen maken
Als we maar met elkaar over alles spraken
Maar het ging zoals zo vaak
Het was een hopeloze zaak
 
Nu ben je dood, je kon er niets aan doen
Je ging weg, zonder zelfs een zoen
Nu is het voorbij, voor jou en mij
Ik wilde je zo graag aan mijn zij
Maar we wisten allebei
Er zit geen toekomst in, tussen jou en mij
Hadden we maar afscheid genomen
Hadden we het maar niet, zover laten komen
Verdriet en boosheid spelen hun spel
Het besef komt later wel
Nu moet ik aanvaarden dat je weg bent voor altijd
Dat ik moet begraven, de bijl en onze strijd