Vijf jaar na het Klimaatakkoord van Parijs


Deze zaterdag is het vijf jaar geleden dat het akkoord werd gesloten en warmt de aarde nog steeds te veel op. De opwarming van de aarde koerst af op 3°C, blijkt uit een nieuw VN-rapport. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dit maximaal 2°C mag zijn.

Zeespiegelstijging
Rob van Dorland is klimaatonderzoeker bij het KNMI. Die 1,5°C tot 1°C lijkt weinig, maar is echt zorgelijk, zegt hij. 'Op een termijn van eeuwen betekent 1°C extra opwarming meters verschil in zeespiegelstijging. En per graad opwarming neemt de vochtigheid in de lucht met 5% toe. Vochtigheid in de lucht is veroorzaker van orkanen en buien. Je ziet al een toename in intensiteit van tropische stormen'.

Shell: An Inconvenient Truth
Shell heeft al meer dan dertig jaar zeer gedetailleerde kennis over de gevaren van klimaatverandering. In een interne studie uit 1986 waarschuwden Shellonderzoekers voor relatief snelle en dramatische veranderingen van het klimaat op aarde, met gevolgen voor de leefomgeving van mensen, voor hun toekomstige levensstandaard en voedselvoorraden, met potentieel grote sociale, economische en politieke consequenties van dien. In 1991 vijftien jaar voor Al Gore An Inconvenient Truth maakte Shell al een film om te waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering en om een gesprek over mogelijke oplossingen op gang te brengen. Climate of Concern verscheen in verschillende talen en versies, onder meer Arabisch, Turks en Nederlands, en werd in de jaren negentig wereldwijd vertoond op scholen en universiteiten. De film raakte daarna in de vergetelheid. Wij maken Climate of Concern nu ruim een kwarteeuw later opnieuw openbaar.

Share
Share and earn €1 per 1000 views.