Vissers in de problemen


De visserij heeft forse problemen ondervonden dankzij de nieuwe corona maatregelen.

Het is nu in de huidige tijd veel moeilijker om voldoende visvangst te realiseren.

Nog los van de problemen op de boot met het verdelen van de taken en het binnenhalen van de netten.

Het grote probleem is met name onder water waar te nemen.

Allereest het grote probleem van de sonar die moeite heeft om de vis te lokaliseren, Nu en dan is er een vage waas te zien op het scherm, maar de visdichtheid is hier van een vrij laag gehalte. Daarnaast zijn deze "vlekken" of de waas, vele malen groter dan de normaal waargenomen grootte.


Het lijkt erop dat ook hier de overheid de problemen heeft veroorzaakt:

Rutte dacht waarschijnlijk dat hij een versoepeling van de regels bewerkstelligde, maar niets is minder waar.

 

"In alle scholen binnen Nederland dient rekening gehouden te worden met de regel dat we 1,5 meter afstand dienen te houden tot elkaar"

In onze territoriale wateren heeft dit tot deze problemen geleid. Grote scholen vissen houden zich aan de regels en zijn er op deze manier achter gekomen dat dit een positief effect heeft op hun lijfbehoud.

(achteraf past hij ook mooi in de schrijfuitdaging voor juni van Hans van Gemert)


#Visserij ,#fakenieuws ,#humor ,#scholen