Gratis eBook - Detox Handboek - Detoxen, Reinigen, Ontgiften en Ontslakken


Gratis eBook Detox Handboek - Detoxen, Reinigen, Ontgiften en Ontslakken


Waarom zou ik detoxen?

We hebben allemaal waarschijnlijk wel eens van detoxen, reinigen, ontgiften ofontslakken gehoord. Sommigen hebben misschien ook al wel eens een reinigings- ofontgiftingskuur gevolgd, al dan niet onder begeleiding van een natuurgeneeskundige.

Detoxen lijkt in eerste instantie misschien iets onnatuurlijks of een door de mensbedachte kunstgreep, maar het tegendeel is waar; het lichaam reinigt zichzelf continu,zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen en zonder dat je het zelf in de gaten hebt.

Bij deze doorlopende natuurlijke reiniging worden giftige stoffen geneutraliseerd enverwijderd uit de weefsels en organen van het lichaam. De lever bijvoorbeeld haaltschadelijke chemicaliën, gifstoffen en stofwisselingsafval uit de bloedbaan en zet ze omin veiligere stoffen die vervolgens door andere organen kunnen worden verwijderd. Ons lichaam reinigt zichzelf dus van nature, en wat detoxen doet is je lichaam daarbij eenhandje helpen.

Ga naar het gratis eBook

Ga naar de Detox Producten


Is detoxen wel nodig?

Je zou jezelf kunnen afvragen of ontgiften wel nodig is, want je lichaam reinigtzichzelf toch al. Echter, door de grote hoeveelheid schadelijke stoffen die onderandere in onze voeding, cosmetica, schoonmaakmiddelen, medicijnen, water en luchtzitten krijgt ons lichaam het zwaar te verduren.

Daarnaast komen er niet alleen uit deomgeving toxische stoffen vrij, ook tijdens de vertering zelf ontstaan stoffen die de levermoet omzetten om ze te kunnen uitscheiden. Denk hierbij aan eindproducten van hetmetabolisme, of toxines van darmbacteriën. Deze toxines worden ook wel endotoxinesgenoemd. Het grote bezwaar tegen detoxen dat je vaak hoort van sceptici is dat ons lijf zelfkan detoxen en dat we dit niet hoeven te ondersteunen. Daarnaast hoor je vaak hetbezwaar dat detoxen gevaarlijk is: dat als al die toxische stoffen vrij komen ze schadeaanbrengen aan je lijf (Klein & Kiat, 2015).

Echter, het natuurlijke reinigingsproces isniet berekend op de hoeveelheid schadelijke stoffen waar ons lichaam tegenwoordigaan wordt blootgesteld. Zodra de lever niet meer in staat is om de grote hoeveelheidschadelijke stoffen te verwerken zullen ze in de bloedbaan blijven zitten, waar ze schadekunnen veroorzaken. Vervolgens worden ze opgeslagen in onze organen en weefsels,en dan met name in de vetcellen, waar ze wel tientallen jaren kunnen blijven zitten.

Dit opslaan in de vetcellen is een zelfbeschermingmechanisme van het lichaam, waarmeevoorkomen wordt dat de giftige stoffen opnieuw in de bloedbaan terecht komen. De gifstoffen worden in de vetcellen bewaard totdat de lever de gelegenheid krijgt om zealsnog af te breken. Maar omdat de vetcellen bij veel mensen niet of nauwelijks wordenafgebroken kunnen de gifstoffen jarenlang in je lichaam blijven.

Afhankelijk van desoorten gifstoffen die in het lichaam zijn opgeslagen kunnen we vervolgens allerlei 4verschillende chronische en degeneratieve aandoeningen krijgen (o.a. Tuma, 2007).

Het afvoeren van deze gifstoffen kan inderdaad schadelijk zijn voor je gezondheid, maarals je op een gezonde manier detoxt en de methode volgt die wij aanbevelen zul je nauwelijks of geen last krijgen van detoxverschijnselen.Met een detox ondersteun je dus puur het natuurlijke reinigingsproces van hetlichaam, zodat die beter in staat zal zijn de gifstoffen te verwijderen die in jebloedbaan, weefsels, organen en vetcellen zitten en een gevaar kunnen vormenvoor de gezondheid.

Ook als je heel gezond leeft, alleen maar biologische onbewerkteproducten eet en geen cosmetica, medicijnen of chemische schoonmaakmiddelengebruikt is het onmogelijk om jezelf volledig te beschermen tegen het opslaan vangiftige stoffen in je lichaam. Daarom is het voor iedereen nuttig om op gezette tijdenhet lichaam te reinigen en te ontgiften, zodat je beter in staat zult zijn een maximalegezondheid te krijgen.

Ga naar het gratis eBook

Ga naar de Detox Producten