Een lichtje in donkere tijden...

Je kracht en hoop zijn bewonderenswaardig, ik ben dan ook ontzettend trots op jou.
Hij ziet onze wandel, Hij zet ons nooit in de kou.

Zelfs in tijden van nood, blijft onze liefde voor Jezus onbegrijpelijk groot!

En niet alleen liefde vult ons hart. 
We voelen ons gedragen, ondanks ellende , ondanks smart.

En weet je, ik zie zo vaak angst in de ogen van mensen die weten dat ze gaan sterven. 
Ze geloven in God, ze kennen de Bijbel, maar begrijpen niet dat ze rijk zijn en mee mogen erven.

Jezus is niet voor niets aan het kruis gestorven, de beker ging niet zomaar aan Hem voorbij.
Hij zette ondanks Zijn eigen pijn en angst alle mensen vrij!

Kijk, God is rechtvaardig, daar kunnen we niet omheen.
Maar door Jezus zijn we gered en Hij laat ons nooit alleen.

Zijn genade is ons gegeven, een geschenk dat we niet verdienen, niemand is immers zoals Hij.
In onze zwakheid toont Hij Zijn kracht, Hij maakt ons blij.

In Hem vinden we rust en boven al vertrouwen. 
En weet je beste Jannie, wij laten ons niet ontmoedigen, wij blijven op Hem bouwen.

En juist daarom ben jij een lichtje in deze donkere wereld, en ik dank je omdat je het lef hebt om dit door te geven! 
Jij toont niet alleen een bron van hoop, nee, jij toont de weg naar het eeuwig leven.

Dankjewel lieve dame en heel veel sterkte op de weg die je nu moet gaan. 
Hou vol en geeft niet op want Jezus, ja Jezus zal voor altijd naast jou staan!

Voor een dappere vrouw...