Een vriend is iemand die je leven begrijpt, in je toekomst gelooft en je nu accepteert zoals je bentA friend is someone who understands your life, believes in your future and now accepts you as you are
#Opkikkertjes         , #nadenkertjes         , #beterwetertjes         , #gevoelrakertjes          , #raadgevertjes         , #levenswijsheidjes