De oplossing.


"Laten we het samen, tot op de naad, uitzoeken wie het boek heeft weggenomen", zei zij.

De andere ratten knikten.

Sinds de dag dat Dolly was verschenen, had zij de leiding. Zij wist meer en raakte bevriend met de mens. Een paar keer per dag rende zij naar hem toe en hij gaf haar altijd iets lekkers om te eten. Zij hadden het allemaal geroken toen zij terugkwam, maar geen van hen durfde haar te vragen met hen te delen.

"Exodus, jij gaat met mij mee. Samen bezoeken we de mens. Ik zal hem aan je voorstellen."

"Liever een andere keer. Ik voel mij op dit moment niet zo goed. Mijn maag doet pijn", zei hij naar haar toe lopend.

De witte rat stond abrupt stil, gromde, gilde, viel op de grond en was ... dood.

Op het moment dat Exodus begon te krijsen renden de andere ratten er als een haas vandoor alleen Dolly bleef staan.

Zij bekeek haar volgeling aandachtig.

Vergiftigd. Dat was zo klaar als een klontje. Groen schuim en groengele bubbels kwamen uit zijn bek.

"Geweldig voor een omslagfoto", piepte zij.

Bron foto

"Hebben jullie het allebei over hetzelfde?"

Zij knikte.

"Dolly is geen rat maar een mens."

"En die merel die het boek heeft gestolen is geen vogel maar een rat.", voegde hij eraan toe.

De oude tovenaar stond voor het raam.

Lange tijd staarde hij naar buiten. Zij wisten beiden dat hij uiteindelijk zijn woordje zou doen als hij zijn besluit had genomen. Er zat niets anders op dan af te wachten. Het was lang geleden dat ze elkaar ontmoetten.

"Ik ga haar zoeken", zei hij uiteindelijk. Hij keek hen niet aan, maar zij kenden hem door en door en kenden zijn gezichtsuitdrukking.

"En het boek?", vroeg zij.

"Het Mystery-boek. Het is van jou. Jij moet daarvoor zorgen en het veilig bewaren. Je weet dat deze alleen voor onze ogen bestemd zijn."

Hij draaide zich om en lichtflitsen schoten uit zijn ogen.

"En jij mijn jongen, geef mij het bewijs."

Langzaam haalde de jongeman een lange, blonde haar uit zijn zak en gaf het aan de oude man.

"Het is tijd om terug te gaan naar jouw leven, jullie allebei. Voor Dolly zal worden gezorgd en zij wordt voorgoed vergeten."

Hij keek van zijn zoon naar zijn dochter en wiste de herinnering aan de rat uit. Hij glimlachte en iedereen was verdwenen.

De foto is van pixabay.com

#wakeupkitty #kittywu #vrijschrijven #kortverhaal #verhaalrat #verhaaltovenaar

Dit verhaal is een vrij schrijven van 15 minuten en de vertaling van mijn verhaal "The solution" (gepubliceerd op Steemit) en het vervolgverhaal op "Dolly" en "Hokus Pokus".

Je vindt mij o.a. op Steem(it), Weku, WordPress, Publish0x en Yoo.rs.