#Waarheid

Dit is het interview, dat vandaag, vrijdag 17 april 2020, in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant staat (oplage 168.769). In de speciale bijlage over 'Wat is Waarheid?' in het Cultuur katern. Deze bijlage wordt uitgebracht in het kader van de 'Week van de Filosofie'. Er zijn cruciale zinnen en passages 'uitgevallen'. Die bleek de teveel gevraagd om een ​​stukje over vitamine C infusen op te nemen in het stuk, verondersteld ruimtegebrek. Ook de allerlaatste zin, werd maar niet toegestaan. Waarom? Dat lijkt me duidelijk. Liever geen pijnpunten benoemen, maar weg-censureren. Hieronder zet ik de gehele ongecensureerde tekst van het interview. Verder heb ik niet gezegd dat ik voorman van GH ben, dat is de invulling van de krant .. En ik zou zeggen; naar inwoners wordt niet echt geluisterd. Niet de verzonnen quote die er nu staat. 'Naar kritische burgers wordt slecht geluisterd, stelt Elbert Westerbeek'. Ik hou niet van het begrip burgers. Verder ben ik best tevreden wat en hoe het er staat! De essentie van wat ik wilde zeggen, staat er op een mooie wijze in! Ik heb geen directe link naar het interview, maar je kunt gratis inloggen en dan het interview zoeken via de digitale krantwww.dvhn.nl in het katern cultuur. Zie ook de foto's.

'Ik sluit niets uit'

Elbert Westerbeek uit Emmen stapte vorig jaar het Torentje van premier Mark Rutte binnen als één van de Gele Hesjes. Daarnaast is Westerbeek (Utrecht, 1967) initiatiefnemer van Centra voor Visieontwikkeling en Besluitvorming, plekken voor 'vrije ideevorming waar mensen in staat worden gesteld hun visie met elkaar te verbinden en zo samen te beslissen over allerlei vraagstukken' (zie voor meer info mijn pagina VisieCentrum ). Ook is hij betrokken bij een burgerinitiatief dat een parlementair onderzoek wil naar het mogelijk heimelijk toepassen van weermodificatie, onder andere door middel van het sproeien van toegelaten chemtrails door vliegtuigen. 'Wij willen weten of dit wel of niet waar is.'

Hoe definieer jij het begrip waarheid?

„Dé waarheid bestaat niet, in die zin dat het niet vast staat. Wat ik onder waarheid versta, is steeds evoluerend. Waarheid is meerdimensionaal. Volgens mijn opvatting heeft iedereen een eigen waarheid. Dit weerspiegelt zich via je geweten, je onderbuik gevoel. Ook wel aangegeven als je intuïtie, je ziel, je wezen. Via dit wezen, ben je verbonden met het collectieve, universele bewustzijn. Anders gezegd: Iedereen is een deeltje 'God'. Omdat iedereen een ander leven leidt, met andere dingen bezig is en in een ander bewustzijnsontwikkeling zit, kun je nooit zeggen: dit is dé waarheid.

Zo gauw waarheid als vaststaand wordt beschouwd, kan het een dogma worden. Op zich is dat niet verkeerd. Maar blijf relativeren, laat het je inspireren, zie het niet als de enige waarheid. IJzeren dogma's leiden tot lijden, uitsluiting, machteloosheid, tot oorlog en geweld.

De gedachte achter Visiecentra is dat je complementair bent aan elkaar. Dat je elkaar aanvult, respecteert en waardeert. Dat waarheid en visies aanvullend aan elkaar zijn, zonder dat je je eigenwaarde en identiteit geïdent. ”

De Gele Hesjes willen veranderingen. In Frankrijk heeft dat geleid tot conflicten.

Ik ben samen met vier collega's twee keer bij premier Rutte geweest. Ik merkte niets van openheid en een wederzijdse dialoog. We hebben een aantal standpunten en oplossingen ter sprake gebracht, er is geluisterd naar persoonlijke verhalen van mensen die door instituties, door aangebracht, in problemen zijn gekomen. Vastgestelde is daar weinig mee gedaan. ”

Is dat onwil?

"Het is onwil én onvermogen. Omdat de reflex die van verdediging en / of politieke inkapseling is."

De Gele Hesjes zouden als beweging te versplinterd zijn. Er is niet één mond die spreekt, het is niet concreet genoeg. Er kunnen geen zaken mee worden gedaan.

"Er is een manifest gepubliceerd van 34 pagina's. De belangrijkste punten zijn koopkrachtverbetering, referenda, misstanden in de jeugdzorg, indexatie van pensioenen en betere zorg - je ziet nu wat er komt als je bezuinigd op de zorg. Het is een politieke strategie om te zeggen dat iets niet concreet is, dat een beweging versplinterd is.

Hoe sta jij tegenover het democratisch principe van de meeste stemmen gelden?

„Een democratie werkt met meerderheden. Minderheden worden vaak niet gehoord, maar die ook ook te worden meegenomen in besluiten. Laten we een inclusief proces volgen. Effectiever communiceren en steeds een laagje dieper gaan om er achter te komen op welk niveau je elkaar aanvult. En dat dan in de praktijk brengen. Het bespaart bespaart dit tijd, bureaucratie en geld. ”

Wat als niet iedereen dat proces kan volgen, omdat hij of zij daar niet het denkvermogen voor heeft van het geduld voor op kan brengen, of de beschikbare kennis niet kan overzien?

„Iedereen heeft die mogelijkheid op gevoelsniveau. We leggen te veel eenzijdige nadruk op kennis vanuit het denken, maar dat is slechts een deel van de waarheid. Denken is een geleider van het gevoel en niet andersom. Iedereen heeft via het eigen geweten, vrij van emoties, een deeltje van het collectieve en universele weten in zich. ”

Hoe ben jij tot jouw inzichten gekomen?

„Ik heb het vooral uit mijzelf gehaald. Ik heb veel gereisd voor mijn werk - veel gedaan, gezien en ervaren. Bijvoorbeeld, wie er echt aan de touwtjes trekken. Verder heb ik zelfstudie en zelfonderzoek gedaan en gastcolleges gevolgd. Gaandeweg ben ik mijn inzichten bewust geworden, heb ik bijgeleerd en ze verdiept. ”

Wanneer weet je dat iets werkt of bij je past?

,, Dat is een gevoel. Je merkt het als een bepaalde synchroniciteit voordoet, als je je kunt openenstellen, in een stroom komt en andere mensen ontmoet die hetzelfde willen of doen. "

Heb je je ooit willen verbinden aan bestaande opvattingen en groeperingen?

"Vaak slechts tijdelijk. Ik observeer, onderzoek en ontdek zo ordening en patronen. Ik oordeel en veroordeel niet. Ik ben geïnteresseerd in alle zienswijzen. Daar kun je je eigen inzichten aan spiegelen en verdiepen. Ik wil bemiddelen Mensen en visies bij elkaar brengen Juist omdat ik meerdere paden zie, kan ik objectief naar de rieten gebaande paden kijken, voor zover dat mogelijk is. "

Je uit regelmatig kritiek op de media.

„Wat ik zie is dat journalisten vaak gelijkgestemden om commentaar te vragen. Journalisten zouden juist verhalen van diverse kanten moeten belichten. Niet nieuws van nieuwsorganisaties of overheidsinstanties klakkeloos overschrijven. Onderzoeken wat de bron is van het nieuws, wie belang heeft bij bepaald nieuws, wat de financiële, economische en geopolitieke belangen zijn, welke agenda's worden gediend met verhalen. Dat gebeurt veel te weinig.
In plaats daarvan zie ik dat onwelgevallig nieuws soms nepnieuws wordt genoemd, dat de 'narrative' van de overheid en het dominante systeem niet beargumenteerd mag worden bekritiseerd. Er wordt propaganda bedreven door alle aangepaste en geheime diensten. Men stelt haar eigen boodschap zo mooi en goed mogelijk voor via manipulatie, voorlichting en pr. De waarheid wordt zo een geconstrueerde waarheid. Maar is het waarachtig, authentiek? '

Jij verspreidt via Facebook berichten over het tegengaan van corona die ik kwakzalverij zou willen noemen.

„Alle kennis over natuurlijke middelen, natuurlijke geneeswijzen en wat de bevolking zelf zou kunnen doen met voeding en voedingssupplementen om het lichaam weerbaarder te maken, wordt ons door de overheid en reguliere media gebruikt. We zitten in een systeem dat de farmacie bevoordeeld. Alles wat daarvan afwijkt wordt als kwakzalverij belachelijk gemaakt. In de New York Post (24-03-2020) stond een artikel dat men daar en in China infusen met vitamine C toedient om het genezingsproces te versnellen. In De Limburger (26-02-2020) stond dat DSM 106 miljoen vitamine C-pillen heeft geschonken aan China, en dat het helpt bij het versterken van het immuunsysteem. Hier wordt het daarentegen in het DvhN en door Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) ontraden om vitamine C in te nemen.

Ik plaats op Facebook niet alleen maar berichten waar ik het 100% mee eens ben ben. Ik plaats ook berichten om te laten zien dat er een andere zienswijze mogelijk is. ”

Zoals van de Canadese journalist Benjamin Fulford, die over informatie van geheime diensten zegt te beschikken en suggereert dat de strijd tegen het coronavirus een dekmantel is voor de strijd over de controle van het financiële systeem 'en dus de wereld'.

Het verhaal van Benjamin geeft een andere en mogelijk aanvullende zienswijze. Ik sluit niets uit, maar kijk naar patronen in alle zienswijzen. Er is zeker een strijd gaande rondom het wel of niet invoeren van de goudstandaard ”

Geloof jij in complotten?

„Ik geloof in compleet denken. Vaak wordt slechts een deel van het verhaal weergegeven. Je moet het complete verhaal rond zien om te krijgen. Wij zijn gediend met de volledige waarheid. Niet met het weghouden van informatie, kennis, ten gunste van bepaalde groepen van economische, politieke of geopolitieke belangen. Het is levensgevaarlijk om visies uit te sluiten. Het kan levens rood, conflicten en oorlog voorkomen.Dat is een verantwoordelijkheid die je als journalist op je neemt. Dus ga er verantwoord mee mee. ”