HvY: Motie nieuwe donorwet, de arts krijgt de eindbeslissing?


De nieuwe donorwet is er door. Uit onderstaande informatie kun je alvast opmaken dat de arts de eindbeslissing zal maken.

Ongeacht of er een codicil is, er nabestaanden zijn of hun wens.


De motie van senator Jopie Nooren verzocht de regering expliciet om te regelen dat 'de arts niet over zal gaan tot donatie als er geen nabestaanden zijn of nabestaanden ernstige bezwaren tegen de donatie hebben'. Maar nu blijkt dat deze passage is verdwenen uit de gewijzigde motie die rondgaat. Terwijl die voorwaarde essentieel is voor meerdere senatoren om in te stemmen met de hele donorwet.


In de vernieuwde motie verzoekt Nooren alleen nog maar 'de rolverdeling tussen artsen en nabestaanden' vast te leggen. Deze vage omschrijving is nog steeds mede-ondertekend door SP, 50Plus, OSF en GroenLinks. Maar OSF-senator Henk ten Hoeve bevestigt dat er nu een 'afgezwakte' versie ligt. ,,Terwijl een veiligheidsklep hard nodig is. Ik ben er nog mee bezig." Ook Martine Baay (50Plus) erkent dat de nieuwe motie 'alles nog gecompliceerder maakt'. ,,Dat heeft impact."

Het oorspronkelijke voorstel en het gewijzigde voorstel.


Wil jij niet "actief" donor zijn? Wijzig dit dan hier

Opinion: Iedereen is donor.

De donorwet is er door