Write a prisoner: De gevangene betaalt - The Greybar Hotel


In de gevangenis in Amerika word je net in leven gehouden. Het is afhankelijk van de gevangenis wat "net" inhoudt. Bij de ene instelling is dat 2 maaltijden, bij de andere 3.


Wie iets nodig heeft kan het kopen bij de gevangeniswinkel. Het aanbod varieert van sokken en pindakaas tot briefpapier en een "candybar" of stuk zeep. In verhouding tot de buitenwereld zijn de prijzen laag.

Op een lijst kan de gevangene aankruisen wat hij wil en aangeven of hij een vervangend artikel wil als het niet aanwezig is.


Verder moet de tijd gedood worden. Er wordt heel wat gebodybuild, getatoeëerd en er kunnen verschillende cursussen gevolgd worden. Gratis.


Veel gevangenen zijn creatief. Zij schilderen of schrijven. Via writeaprisoner wordt deze kunst ook getoond net als in bepaalde gevangenissen.

Ook de gevangenis heeft baat bij creatieve "inmates". Zo kreeg Robin geen overplaatsing, naar een andere gevangenis, omdat de huidige zo blij met hem is. 

Hij schildert namelijk niet alleen op doek, maar ook de muren van de gevangenis, maakt muurschilderingen in de kamer van de psycholoog/arts de recreatieruimte enzovoorts.


Wie veel geld verdient moet voor zijn verblijf in de gevangenis betalen. Zo ook de gevangene Curtis Dawkins die "The Graybar Hotel" schreef. 

Het departement van Financiën wil Dawkins inkomsten met 90 procent afromen. Dit omvat niet alleen het ruime voorschot dat hij voor "The Graybar Hotel" ontving, maar ook alle royalty’s. Sinds 2005 zou Dawkins’ opsluiting de staat ruim 372.000 dollar hebben gekost.

help

#writeaprisoner