Jeugdzorg: Worden kinderen in een éénoudergezin echt vaker mishandeld?


Het CBS houdt van cijfertjes en rekent wat af. Zo ook op het gebied van Jeugdzorg en Kindermishandeling.

Elk half jaar maakt het CBS een overzicht van de verleende zorg aan de jeugd (leeftijd 0-17 jaar). Elf procent van de kinderen wordt "mishandeld"of staat als zodanig getegistreerd.

Elk jaar kopt CBS en daarmee ook de media weer dat kinderen in een éénouder gezin het slecht hebben. Deze gezinnen scoren hoog als het om kindermishandeling (ook verwaarlozing, niets te eten te hebben, kleding gebrek ed valt hier onder).

Maar is dit ook daadwerkelijk zo?
In 2014 zou 44% van de mishandelde jeugd uit een éénoudergezin komen.
Dit betekent dat de meerderheid van de mishandelde kinderen (100 - 44 = 56) dus in een "gewoon" gezin leeft.

In 2016, aldus CBS, leefde 27% van de mishandelde kinderen in een éénoudergezin. Een aardige afname. Weer de schreeuwende koppen overal dat die kinderen het het slechtst hebben!
Nee, ik ben geen rekenwonder, ik heb zelfs mijn rekenmachine er nog even bij gepakt om het na te rekenen, maar 100 min 27 is bij mij toch echt 73!
Van alle mishandelde kinderen woont dus bijna 3 kwart in dat "normale" gezin.

Dat gezin dat nog steeds gepromoot wordt als de hoeksteen van de samenleving.
Dat evenwichtige, voorbeeldige gezin waar beide ouders de zorg en zorgen kunnen delen. Waar de ene ouder de andere ouder niet het leven verzuurt, stalkt, sart, treitert, ziekt, de kinderen uitspeelt, ouder met kind laat verhongeren...

Sinds 2015 verzamelt het CBS elk half jaar bij de Veilig Thuis organisaties (VT's) gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld, in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.
De gegevensleveringen van de VT’s zijn onderling niet goed vergelijkbaar. De VT’s , de ministeries van VWS en VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voeren een gezamenlijk verbetertraject uit om tegemoet te komen aan de behoefte aan vergelijkbare cijfers. In 2017 zijn deze er nog steeds niet!

Het CBS wil met deze rapportage het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, de ministeries van VWS en VenJ en de VNG ondersteunen bij de verbeteringen die zij doorvoeren in de Beleidsinformatie Veilig Thuis. Deze rapportage richt zich qua doelgroep dan ook primair op deze partijen en de rapportage dient gezien te worden binnen de context van het verbetertraject.
Het wordt sterk afgeraden om de cijfers in deze rapportage buiten de context van dit verbetertraject te gebruiken aldus het CBS.
Dit zal natuurlijk wel gebeuren, het staat op de CBS site en is voor iedereen opvraagbaar.

Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de site staan.

NOTE
Jeugdhulp bestaat uit het begeleiden en behandelen van jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen. 

Bron: CBS jaarrapport Veilig thuis 2016 en 1e halfjaar 2017

#CBS #kindermishandeling #jeugdzorg