Stories: De heks (140w) Z

Stories: De heks (140w)

Niemand wist waar zij vandaan kwam. Na verloop van tijd wist iedereen alleen dat zij op die afgelegen plek woonde, je uit haar buurt moest blijven. 

Zij gaf niets uit, leefde, conclusie: zij was een heks en de duivel hield haar in leven. 

Elke avond, zowel in de herfst als winter, tijdens de ergste stormen, liep zij over het strand. 

Haar gebogen gestalte herkenden men van verre. Soms stond zij stil en tuurde over zee. Een enkeling was haar tegen het lijf gelopen, hoorde haar prevelen. Dat de heks schepen liet vergaan, deed al gauw de ronde. 

Op een dag, na een hevige storm, werd de heks dood op het strand gevonden. In haar armen hield zij haar dode, aangespoelde zoon. De zoon waarvan zij dacht dat hij jaren terug verdronken was en waardoor zij in eenzaamheid was gaan leven.


Met dit verhaal doe ik mee aan de schrijfuitdaging van FrutselenindeMarge 140w september herfststorm zie HIER https://y.is/ic2PO

Al mijn blogs (ook de lange) zijn liggend geschreven met de smartphone en met 1 vinger getypt. Zie jij taal-/typefouten hoor ik het graag.

Ook jij bent welkom in de wereld van: fantasie,  

sprookjes, schrijfuitdagingen,  vrij schrijven

positief nieuws,  weinig geld, schitterende foto's, 

creativiteit,  vakantie tips en nog veel meer!

Share
DM