Stories: Over een krijger met pijn


Het #vrijschrijven in 5 minuten gaat nog even door. Het #lijden van de #Krijger ook.

Wil je dit #verhaal in.het #Engels lezen kijk dan onder de afbeelding. Ikben een #mobieleblogger.

"Waar heeft hij het over", vroeg de aap. Zij stonden allemaal om de kleine krijger die in zijn slaap sprak.
"Iets over iemand die oprees uit... een grot", zei de vogel.
"Pedalen", zei de aap, "ik denk dat hij een fiets stal."
"Het gaat allemaal over de ongein die hij heeft uitgehaald", zei de slang, "ik betwijfel ten zeerste of hij een krijger is. Hij lijkt meer op een rotzooi trapper. Laten we de splinter uit hem halen, dan kan hij terug naar waar hij vandaan kwam, zo snel mogelijk. Als een deurmat gaat hij niet lang mee, hij trekt vliegen aan.
De aap probeerde het maar hij had niet veel grip op de splinter. De grote vogel pikte er naar maar dat haalde niet veel uit.
"Het is beter iemand anders te vragen", zei de slang, hij fluisterde wat woorden en een tweede vogel verscheen met een klein wezen op zijn rug.
"Neem mij niet kwalijk dat ik je stoor", zei de slang. Zijn staart wees naar de krijger. "Komt hij je bekend voor? Help alsjeblieft de splinter uit die idioot zijn nek te halen."
Het kleine wezen deed wat gevraagd werd, maakte een snee in de nek van de krijger en de vogel pikte de splinter er uit, terwijl de Krijger nog steeds  mompelde over "roze pedalen", "ijzeren broeken", "grotten jacht" en nog meer nonsens.

"Ik vraag mij af of hij medicijnen nodig heeft", zei de kleine aap.

"What is he talking about", the monkey asked. They all gathered around the little warrior who was talking in his sleep. 

"Something about some person who roseout of something... a cave", the bird said.

"Pedals", the little monkey said, "I think he stole a bike." 

 "It's all about the shit he did", the snake said, "I doubt he is a warrior at all. He looks like a trouble maker to me. So let's get that splinter out of him so he can go back to where he came from, as soon as possible. As a door mat he won't last long plus he attracts flies." 

 The little monkey gave it a try, but there was not much hold on the splinter. The big bird picked at it, but it did not do any good either. 

"Better ask someone else", the snake said, he whispered some words and a second bird arrived with a small creature on it's back. "Sorry we have to disturb you", the snake said. It's tail pointed at the warrior. "Does he look familiar to you? Please help to remove a splinter out of that idiot his neck." 

 The little creature did as asked, made a cut in the warriors neck and the bird picked out the splinter, while the warrior was still mumbling about: rose pedals, iron hoses, cave hunting and much more, that didn't make sense to anyone. 

"I wonder if he needs some medicine", the little monkey said.

Kom er ook bij!