Stories: Reynaert de Vos - deel 1 (Reintje)...

Stories: Reynaert de Vos - deel 1 (Reintje) lange versie

Als het eindelijk Pinksteren is, 

heeft koning Nobel een idee. 

Hij geeft een groot pleinfeest en..  

alle dieren vieren mee. 


Alleen Reynaert heeft geen zin

 in edel geklets op Koningsdag. 

Hij blijft bij zijn gezin, dus thuis 

de plek die hij het meeste mag. 


De koning is diep beledigd en 

stuurt beer Bruun dus op weg,

om Reynaert op te halen uit 

‘De Vossenburcht’ onder de heg, 


want met hem moet sowieso 

nog een appeltje geschild,

vanwege zijn vele streken en 

de dieren die hij sart en killt. 

De woeste Isengrin, een wolf in 

hart en nieren, deed al zijn beklag.

Hij ergert zich al lang groen en geel,

omdat zijn vrouw Reynaert erg mag. 


Daarom klaagt Isengrin nu dus zijn nood 

en ziet het liefst de sluwe vos Reynaert dood.


En over een ooit gestolen worst bleef

de straathond Courtois maar steeds klagen,

want de vos had die van hem ingepikt

tijdens barre, koude winter dagen. 


Al had hij de worst wel eerst zelf gejat

van hem, Tybeert, stelde vast de kat.


Wat een onzin, zei de das Grimbeert,

bij mijn oom en ook de rest van het gezin

staat bloemkool en walnoot alleen nog op 

het menu, daar sta ik persoonlijk voor in. 


Daarbij leeft hij als een kluizenaar 

en draagt alleen nog het boetekleed.

Het is makkelijk te beschuldigen van…

wanneer je ‘t fijne er niet vanaf weet. 


En als het om misdadig zijn gaat,

grootse diefstal, zware oplichterij,

dan weet jij ook heel goed Isengrin, 

de grootste smeerlap dat ben jij! 


Er wordt duidelijk met meerdere maten 

gemeten, hoe kan dat, is het is waar,

dat wie niet in de konings gunst is 

zijn kop verliest, dat is zonneklaar! 


Dan komt Cantecleer de haan er druk

flapperend aan gevlogen. Hij heeft

Coppe zijn dode dochter mee en kent

geen mededogen. 

Reynaert at bijna al mijn kinderen 

op, van de 15 zijn er nog een paar,

hij liet mij een brief van U koning zien, 

het daarin geschrevene is niet waar! 


Nu Bruun Reynaert moet gaan vragen

heeft hij er goed de schurft over in,

want dat deze zo mee zal komen, daar 

heeft Bruun geen cent vertrouwen in. 


Bij de Vossenburcht aangekomen blijkt 

Reynaert door flinke disgestie geveld,

doordat hij ziekmakende honing at, 

is het nu zeer slecht met hem gesteld. 


Bruun die ‘t liefst van al honing eet 

is over het voorstel razend enthousiast,

als Reynaert zegt dat hij hem op

Lamfroyts boom 

vol honingraat vergast. 


In de boom bekneld, vanuit zijn benardheid, 

rukt en vlucht Bruun voor grof geweld,

met Lamfroyt op zijn hielen, half gescalpeerd, 

een oor minder, hevig bloedend en ontveld. 


Al sleetje rijdend, rollend over de grond, 

komt Bruun ontsteld bij de koning aan

en eist dat Nobel nu Reynaert straft,

voor wat de vos hem heeft aangedaan. 


Nu stuurt de koning Tybeert maar, om

de vos voor de tweede keer te dagen.

Koning Nobel zelf durft niet te gaan,

dus moet slimme Tybeert het gaan vragen. 


Hoe moet een kleine kat als ik, denkt

Tybeert, zo’n schrander dier nu aan

Beer Bruun is groot en sterk, maar is

door zijn vraatzucht rap ten onder gegaan. 


Reynaert, zeer verrast, met de kat als gast, 

serveert honingraten voor het diner,

maar Tybeert een liefhebber van muis, 

eet veel liever in pastoors voorraad voor twee.

Ik zou je eeuwig dankbaar zijn als ik mij 

daar tegoed kon doen aan vette muis,

zweert Tybeert Reynaert en daarna

breng ik de nacht dan bij jou door thuis. 


Dat gezegd hebbend laat hij de vos staan, 

en steekt zijn kop in pastoors zoons strik. 

Daar zit nu de koningsbode, geen euro 

is nog het leven waard van deze slimmerik. 


De pastoor sloeg er genadeloos op los

en Tybeert gaf geen slag of stoot

totdat het klokkenspel van de pastoor

zich naakt bij hem in ‘t vizier aanbood. 


Hij krabde, blies en ging er vol voor,

beet toe en met zijn allerlaatste kracht, 

één bal er af en zijn strik midden door

en redde op het nippertje zijn huid en vacht. 


Terug aan het koningshof gekomen,

wilde Nobel nu wel Tybeert wreken,

toen hij zag dat hij zelfs een oog miste, 

door Reynaerts uitgekookte streken. 


Met die knaap was iets mis, zeker niet in de haak, 

 maar wie durfde of kon hij nu nog vragen, 

de sluwaard naar het hof te begeleiden en 

zou zelf ook zonder lijden, weer aan ‘t hof opdagen? 

- wordt vervolgd -


Reynaert weet hoe hij anderen moet bespelen. Hij maakt gebruik van hun hebzucht en vraatzucht. Dat zet kwaad bloed. Een spiegel voorgehouden worden valt hier niet in goede aarde. 

Natuurlijk is Reynaert schuldig aan de onvoorzichtigheid en oplettendheid van de ander. Logisch?


Afbeeldingen:

Wolf en vos: van mij, haan en leeuw: pixabay.com, kat: Catrine deMew

Ook jij bent welkom in de wereld van sprookjes, fantasie, schrijfuitdagingen, vrij schrijven, weinig geld, positief nieuws, schitterende foto's, vakantie tips, creativiteit en nog veel meer!

#reintjedevos #vandenvosreynaerde #reynaert #reijnaert #fabel #sprookje #gedicht #fabelschrijven #sprookjeschrijven

Promote: support and profit

Support wakeupkitty with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More