Medisch: Vroeg pinda's eten kan allergie voorkomen!


Het op jonge leeftijd in contact komen met of eten van bepaalde stoffen kan een allergische reactie hier voor voorkomen, maar ook juist uitlokken. 

Al een aantal jaren staat er met regelmaat een bericht in de dagbladen dat op jonge leeftijd pinda's eten (pindakaas kan ook) een pinda allergie voorkomt.

Ook een zwangere gewoon laten eten wat zij altijd eet kan voedselallergieën (en moeilijke eters) voorkomen. De jarenlange adviezen met betrekking tot voeding blijken fout.

Het voedingsregime moet wel strak gevolgd worden om succesvol te zijn. 

Jammer genoeg schort het daar nog wel eens aan. Persoonlijk had ik deze kans met beide handen aangegrepen. Zes jaar zijn niets op een mensenleven.

Geef baby's pinda's om allergie te vermijden'

Volgens een nieuwe Amerikaanse richtlijn moeten baby's al zo jong mogelijk pinda's eten, om te vermijden dat ze er allergisch voor zouden worden. Het zou de kans op een pinda-allergie met 80 procent doen afnemen.

Sinds 2008 is het aantal allergieën in de VS meer dan verviervoudigd. Het patroon doet zich voor in veel westerse landen, maar ook delen van Afrika en Azië. Aangezien pindanoten in sommige gevallen een levensgevaarlijke allergische reactie kunnen uitlokken, kregen zwangere vrouwen in de VS de voorbije jaren het advies om geen pinda's te eten tijdens hun zwangerschap en om de noten niet aan hun jonge kinderen te geven.


Maar uit twee omvangrijke studies blijkt nu dat dit advies verkeerd is. In een van de studies blijkt dat de kans op een pinda-allergie tien keer kleiner is voor kinderen die vanaf een jonge leeftijd pinda's krijgen, dan voor kinderen bij wie pinda's op jonge leeftijd uit het dieet werden geweerd. De andere studie bracht naar voren dat de kans op een pinda-allergie 80 procent kleiner is bij kinderen die de nootjes al op jonge leeftijd te eten krijgen. 

Het Amerikaanse Instituut voor Allergie en Infectieziekten noemt de nieuwe richtlijn "een belangrijke stap voorwaarts". Het waarschuwt er wel voor dat jonge kinderen de pinda's niet in hun geheel te eten mogen krijgen, vanwege verstikkingsgevaar.


Bron: 

AD 06-01-17 update: 07-01-17


Jong pinda’s eten voorkomt allergie

Geef kinderen met een atopische constitutie tot aan hun zesde levensjaar regelmatig pinda’s te eten en hun kans op pinda-allergie vermindert aanzienlijk, ook als ze vanaf het zesde levensjaar stoppen met de consumptie ervan.

Dat blijkt uit een early online gepubliceerde studie in NEJM van George Du Toit e.a. Deze zogeheten LEAP-On studie is de voortzetting van de eerdere LEAP-studie (Learning Early About Peanut Allergy), uitgevoerd door dezelfde onderzoeksgroep. Daaruit bleek al dat de meerderheid van een groep kinderen die al in hun eerste levensjaar pinda’s en pindaproducten begonnen te eten, beschermd was tegen pinda-allergie als ze de leeftijd van vijf jaar hadden bereikt.

Toen ze vervolgens 12 maanden lang geen pinda’s nuttigden ontwikkelde slechts 4,8 procent van hen alsnog een pinda-allergie, tegen 18,6 procent van de kinderen die op die leeftijd nimmer een pinda hadden geconsumeerd. Een hoogst significant verschil, zo benadrukken Du Toit e.a. 
Over het geheel stelden de onderzoekers in de groep die pinda’s at een relatieve afname van 74 procent vast in de prevalentie van pinda-allergie ten opzichte van de groep die pinda’s vermeed. 
Het is nog niet duidelijk hoeveel of hoe vaak pinda’s minimaal geconsumeerd moeten worden om een allergie te voorkomen.


In een tweede trial, ook early online verschenen in NEJM, gingen Michael Perkin e.a. na in hoeverre de toevoeging van zes allergene soorten voedsel aan het dieet van baby’s latere allergie zou voorkomen. Vanaf hun derde levensmaand kregen ze afgepaste porties pindakaas, ei, melk, sesampasta, witte vis en tarwe te eten. Het resultaat stelde teleur; effect bleef uit.

Mogelijkerwijs komt dat, zo oppert commentator Gary Wong, doordat lang niet alle ouders (en kinderen) het vrij rigoureuze voedselregime volhielden, en dus afhaakten. Onder de volhouders was er namelijk wel degelijk een verschil waarneembaar ten opzichte van de controlegroep: 2,4 procent gevallen van allergie versus 7,3 procent.

Hoe het ook zij, als het in het kader van een trial al moeilijk is voor ouders om hun kroost op deze manier allergieproof te maken, dan moet dat in ‘het werkelijke leven’ welhaast ondoenlijk zijn.


Bron: medischcontact.nl


signup

Kom er ook bij.