Ziek en Werkloos, wat nu?


Ook werklozen kunnen ziek worden, wat moet je dan doen?

Je kunt je gelijk ziek melden via de website van het UWV. Dan zet je je eerste ziektedatum daar in, en vermeld je wanneer je denkt beter te zijn, en de reden van je ziek zijn. Als je langere tijd ziek bent, hoef je geen datum in te vullen wanneer je beter zou kunnen zijn. Daarna krijg je en digitaal en via de post een brief van het UWV, met daarbij de bevestiging wanneer je ziek werd, en wat te doen als je weer beter wordt. Daarna wordt je eens in de 6 weken geloof ik gebeld door iemand van de ziektewet, die dan vraagt hoe het met je gaat, of je al weer kan werken, of dat je passend werk kunt doen. Als je nog niet kunt werken maar passend werk kunt doen, dan krijg je een formulier thuis gestuurd, die je moet invullen als je solliciteert op passend werk, dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar dat kan ook totaal iets anders zijn dan wat je voorheen gedaan hebt, maar wat op dat moment van ziekte bij je past. Nu moet je natuurlijk geluk hebben dat een werkgever een zieke werknemer aan wilt nemen voor een reintegratietraject, ik heb daar nog geen enkele goede ervaring mee. De werkgever haakt naar mijns inziens gelijk af, als je eerlijk verteld dat je moet reintegreren. Nu zijn er ook reintegratiebureaus, maar als je daar aan meld moet je via het UWV een verklaring krijgen, en aangezien de mails die je het UWV stuurt pas gelezen wordt als je zelf belt, en daar nog steeds geen hulp bij krijgt schiet dat niet echt op.

Op een gegeven moment krijg je een oproep om naar het spreekuur van een (afgekeurde) arts te komen. Die stelt je vragen, onderzoekt je, en bepaalt dan wanneer je evt weer beter gemeld kan worden.

Daarna hoor je op een paar telefoontjes van max 6 minuten na helemaal niets van de ziektewet.

Het is lastig met een beperking ergens te gaan werken, waar men verwacht dat je je voor de volle 100% inzet. Het is raar dat het UWV totaal niet tussen de zieke werknemer en de werkgever zit. De kloof is naar mijns inziens erg groot.

Na ongeveer 8 maanden, wordt je weer bij de bedrijfsarts geroepen, die je weer vragen stelt en onderzoekt. Deze bedrijfsarts maakt daarop een rapport en stuurt dat door naar degene die beslist over je ziekmelding. Het rapport wordt door het systeem gehaald, en dan komt er uit of je in de ziektewet kan blijven, of dat je weer beter gemeld kan worden.

Als je weer beter gemeld kan worden, kom je weer in de WW, en moet je dat dus weer aangeven bij het UWV en moet je weer elke maand minimaal 4 sollicitaties doen.

Als je bijna twee jaar ziek bent, moet je weer gekeurd worden, en als je afgekeurd wordt ga je de WIA, in. Let wel: In deze tijd zal je niet heel snel afgekeurd worden.

Mijn ervaring is dat er heel veel langs elkaar heen gewerkt wordt en dat deze cases een betere aansluiting moeten vinden en krijgen mbt de werkgever.