Wallonië en Italië kampen met mazelenepidemie


Mazelen moet je ernstig nemen

Mazelen (morbilli) treft vooral kinderen.
De ziekte wordt door het mazelenvirus veroorzaakt.
Dit virus behoort tot de virusfamulie paramyxoviridae, genus morbilli, en is een enkelstrengs RNA-virus.
Het is een virus die enkel bij de mensen voorkomt en zeer besmettelijk is, het wordt verspreid via de lucht (hoesten, niezen, praten).
Reeds 4 dagen voor de symptomen verschijnen kan een besmet persoon anderen besmetten.
De incubatietijd is 7 tot 14 dagen

De ziekte verloopt in twee fasen.
In een eerste fase nestelt het virus zich in de luchtwegen, later komen de geïnfecteerde lymfocieten in het bloed, dat gaat gepaard met het verschijnen van de rode vlekjes op de huid.
De mazelen gaan meestal ook gepaard met hoge koorts.
Meestal verdwijnen de mazelen spontaan.
Maar vaak zijn er ook complicaties en dan is een ziekenhuisopname dringend en noodzakelijk.

In ontwikkelingslanden wordt vit.A gegeven om de kans op blindheid en sterfte aan mazelen te verkleinen.

Complicaties

Bij 10 tot 20% van de gevallen treden complicaties op.

Die gaan van middenoorontsteking, longontsteking tot de gevreesde hersenontsteking.

Zeldzaam maar wel nog steeds aanwezig is Subacute scleroserende panencefalitis ( SSPE)

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een langzaam voortschrijdende mazelenvirusinfectie in de hersenen.

In 1985 verloor ik mijn broer op 17 jarige leeftijd aan de ziekte.

Hij kreeg de mazelen net als zijn tweelingbroer rond de leeftijd van 2 jaar.

Hij genas en leefde tot op 15 jarige leeftijd gezond en wel.

Toen begonnen de symptomen van SSPE: geheugen en mentale toestand gingen snel achteruit, gevolgd door spastische bewegingen, incontinentie, gewichtstoename, later kon hij niet meer stappen, spreken, werd hij uiteindelijk blind alvorens in een coma te belanden.

Drie weken later blokkeerden zijn nieren en is hij gestorven.

De laatste school pasfoto van mijn broer

18 maanden later op zijn sterfbed

Preventie: Vaccineren is zinvol

Indien mijn  broer  gevaccineerd was geweest, dan zou dit niet gebeurd zijn.
Het is mogelijk kinderen te laten vaccineren met het BMR-vaccin.
Het vaccin beschermt voor 95% en voor 98% na het tweede vaccin.
De BMR-inenting geeft meestal weinig bijwerkingen.

Als ze voorkomen, zijn ze mild en duren ze kort.

Bijwerkingen beginnen pas 5 tot 12 dagen na de vaccinatie.
1 op de 10 tot 20 kinderen wordt na de eerste BMR-prik hangerig, krijgt koorts en/of huiduitslag.

Dat duurt meestal 1 of 2 dagen.

Sommige kinderen krijgen hoge koorts en heftige huiduitslag.
Bij heel hoge koorts kunnen sommige kinderen koortsstuipen krijgen.
Dat gebeurt bij 1 op de 5000 tot 10.000 kinderen.
Heel zelden komt een tekort aan bloedplaatjes voor.
Dat is bij 1 op de 25.000 kinderen en gaat vanzelf weer over.
Zeer zelden krijgen kinderen gewrichtsklachten. Ook die gaan vanzelf weer over.
Bij volwassen komt dit vaker voor.
Na de tweede BMR-prik zijn er bijna nooit klachten

Vaccinatie voorkomt epidemieën

Sinds begin 2017 hebben in Italië 2240 kinderen mazelen gekregen, ongeveer 7 keer meer dan in 2016.

Wallonië telde al eind mei 300 gevallen van mazelen, wat 40 keer meer is dan  in 2016 .

Steeds meer mensen vrezen dat het vaccin de gezondheid van hun kindje in gevaar kan brengen, door verhalen die verspreid worden door de antivaccinatiebeweging.

Onterecht, het mazelenvaccin is perfect veilig.

Mazelen daarentegen is wel gevaarlijk.

1 op de 1000 kinderen sterft aan de complicaties van mazelen, dit kan voorkomen worden door te vaccineren.

Bronnen: Wikipedia, Bodytalk, en jammer genoeg mijn eigen ervaringen met mijn broer.