Wat is de definitie van een publican?


Iemand die eigenaar is van of beheert een pub. Een joodse belastingverzamelaar voor de oude Romeinen. Een publican kan ook iemand zijn die een hotel bezit of beheert. Het zijn ook de oude Romeinen openbare aannemers die openbare gebouwen bouwden of onderhouden, legers in het buitenland leverden, of bepaalde belastingen innen, met name degenen die de fluctuerende hoeveelheid inkomsten aan de staat leveren.

Hoe de oude Publicans tot stand kwamen

Ze waren verzamelaars van verschillende inkomsten en belastingen in de provincie van het Romeinse rijk. Romeinse belastingen waren van twee soorten, directe [die eigendom, peiling en inkomen kunnen zijn] en indirect [vergoedingen voor verkoop en aankoop, export en invoer van douane]. In plaats van de indirecte belastingen te innen via overheidsfunctionarissen en onder openbare controle, veilde de staat ze meestal bij rijke aannemers. Deze belastingboeren verdeelden hun grondgebied in districten en namen lokale agenten in dienst om het daadwerkelijke werk van het innen van inkomsten te doen. Deze subagenten waren de custom-house officers die goederen onderzochten,
de waarde ervan min of meer willekeurig beoordeeld en het niveau geëist. De belastingboeren waren de publican.

Nog een naam voor Publicans vandaag.
1. Taverne keeper
2. Herbergier
3. Winkelier
4. Overwinnaar
5. Poulterers
6. Vintner
7. Visboer