Kanjertraining op school | De Knutseljuf Ede ✂️🇳🇱

Kanjertraining op school

In de zesde aflevering van de Luizenmoeder heeft Juf Ank het over De Kanjertraining. Lachen natuurlijk, met die gekke gekleurde punthoedjes met een tijger, aap, konijn en papegaai erop, maar wat is De Kanjertraining op school nou eigenlijk?

Heel kort gezegd is de Kanjertraining een training van een aantal lessen om de sfeer in de klas goed te maken, te houden of te verbeteren. De kinderen leren om te gaan met verschillende gevoelens. 

De Kernwoorden:


 • Vertrouwen
 • Rust en wederzijds respect
 • Sociale redzaamheid
 • Ouderbetrokkenheid
 • Burgerschap
 • Gezond gedrag 
 • Duurzaamheid

De Kanjertraining bestaat dus uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt hierbij denken aan afname van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

De Kanjertraining is uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het primair en voortgezet onderwijs.

De thema's die aan bod komen zijn:

 • Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Bij de Kanjertraining worden petjes in 4 verschillende kleuren gebruikt. 

WIT:  Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

ZWART: Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op  een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

ROOD: Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.

GEEL: Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Combinaties:

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten. 

Wanneer ontstaan de echte problemen? 

Dat is wanneer de witte pet van het vertrouwen wegvalt. We vervallen dan in reacties die niet meer passen bij de cultuur van wederzijds respect. Het recht van de sterkste begint te gelden. Voor de zojuist genoemde positieve eigenschappen komt dan het woordje ‘te’ te staan. Kinderen reageren dan te krachtig, te stoer en smeden plannen die ten kosten gaan van anderen. De vrolijke kinderen reageren nu te lollig met humor dat ten koste gaan van een ander en/of zichzelf. Het gedrag is onvoorspelbaar onbetrouwbaar, niet serieus te nemen en beledigend. De vriendelijke en bescheiden kinderen reageren nu angstig en te lief. Deze kinderen cijferen zichzelf helemaal weg en worden als het ware onzichtbaar. De eerste mept van de weeromstuit van zich af, de tweede maakt er een grap van en de derde geef het op. Als het onderling vertrouwen wegvalt in een groep, dan is de kans groot dat verschillende kinderen zich depressief ontwikkelen.

Daders en slachtoffers

De opvatting bestaat dat kinderen zijn in te delen in pesters en gepesten (of in daders en slachtoffers). Deze eenzijdige kijk op pesten maken de problemen groter en is niet de wijze van oplossen die de Kanjertraining voorstaat. Pesten is een complex probleem waarbij daders en slachtoffer lang niet altijd zo eenvoudig zijn te scheiden en soms een en dezelfde persoon is. Kanjertraining richt zich daarom niet alleen op de pester of op de gepeste, maar op de gehele groep. De aanpak moet zo zijn dat alle kinderen er baat bij hebben. Kern van de Kanjeraanpak is: Zet het onderling vertrouwen terug in de groep. Zoek met elkaar oplossingen die ook in de toekomst houdbaar zijn. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders worden bij de aanpak betrokken. De Kanjertraining heeft veel oefeningen, zowel preventief als curatief om het vertrouwen en de respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen. De petjes zijn hierbij een hulpmiddel en helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen ‘de wereld van vertrouwen’ en ‘de wereld van wantrouwen’.


Bron: Kanjertraining.nl
Wil je meer weten over de Kanjertraining? Ga dan naar Kanjertraining.nl

Gratis kleurplaten (Sla op en print uit):

Sterren

Zin om een kanjerknutsel te maken?

Juf Meriël maakte, in het kader van groepsvorming, met haar kinderen dit vouwwerkje van de kanjer met de witte pet! Een leuk idee!

Meer leuke tips van Juf Meriël vind je HIER:


Sterren

Kanjertijger haakpatroon!

Juf Margreet vertelt:

Wij zijn dit jaar begonnen met de Kanjertraining en vonden het leuk om voor elke groep een kanjertijger te haken. Ik heb er nu 5 klaar en begin dus aan hopelijk de laatste. Mijn collega heeft er 4 gehaakt.

De tijger is gehaakt een patroon van yarn and colors, het patroon is niet gratis maar kost 4 euro, maar het is te leuk om niet te delen! Het kooppatroon vind je HIER!

signup

Word gratis en vrijblijvend lid van Yoors en ontvang nu de welkomstbonus!

Vind je dit leuk? 

Like dan de FACEBOOKPAGINA van De Knutseljuf Ede 
en blijf op de hoogte van de leukste knutseltips 
en creatieve inspiraties!

Share
Share and earn €1 per 1000 views.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.

13 comments