Wat is de rol en het doel van het onderwijs?...

Wat is de rol en het doel van het onderwijs? En wat zou de rol moeten zijn!


Welke vakken en (sociale) vaardigheden moeten leerlingen nu leren om in de toekomst goed te functioneren in het werkveld en in hun persoonlijke leven? Met die vraag is het Platform Onderwijs2032, onder leiding van Paul Schnabel, momenteel druk doende. Maar moeten we, om die vraag te kunnen beantwoorden, niet eerst tot overeenstemming komen over de onderliggende vraag: Wat is de rol en het doel van onderwijs?

Dat het huidige onderwijs niet op alle vlakken aansluit op de wereld van vandaag en morgen, daar is iedereen het grotendeels over eens. Maar hoe moet het dan wél? Wat is er nodig om in een snel veranderende wereld van punt A naar punt B te komen? Om daarover te kunnen nadenken, laat staan een antwoord te kunnen formuleren, is het volgens Seth Godin noodzakelijk om eerst stil te staan bij de vraag: What is school for? Of misschien wel: Waar wás het onderwijs voor? En hoe zijn we op dit punt beland?

Overeenstemming

Door over die vragen na te denken, maak je volgens Godin de weg vrij om het onderwijs van de toekomst vorm te geven vanuit de essentie: de rol en het doel van onderwijs. Overeenstemming is daarbij volgens hem van groot belang: “We are not going to make anything happen until we all agree about how we got here and where we are going.”

Fundamentele vraag

"Wat is de doel van het onderwijs?"– een initiatief van Danaë Onderwijsinnovatie, Tasty Green Lifestyle Experience en Operation Education – stelt eveneens dat er veel wordt nagedacht over een mogelijke invulling van punt B: de invulling van het toekomstige onderwijs. En dat is goed, maar volgens de organisatie blijft één fundamentele vraag onderbelicht: Als je honderd jaar te leven hebt in een snel veranderende wereld – wat is dan de rol en het doel van onderwijs?


Zo stelt Rutger Bregman (docent en journalist bij De Correspondent) dat het onderwijs in de 21e eeuw niet alleen zal moeten voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar in de eerste plaats op het leven. Volgens Bregman in een artikel op De Correspondent (Dit artikel kun je nalezen door op de link te klikken ) moet het debat dan ook meer gaan over waarden en idealen, minder over vaardigheden en didactiek.

Mijn eigen ervaring met mijn eigen kinderen is dat ik merk dat hoofddoel  van school is om ze met een diploma de school te laten verlaten. No matter what!


Enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1: Mijn kinderen zijn beide dyslectisch en hoewel ze de HAVO zouden aankunnen kregen ze een MAVO advies. De CITO was op het randje maar vanwege de dyslexie werden het excuus kinderen. Bij de oudste dacht ik nog "ach ze kan altijd nog doorstromen" maar inmiddels weet ik dat je dit niet zomaar klakkeloos kunt aannemen. Bij de 2e werd gezegd op de school van zijn voorkeur dat hij maar de MAVO moest gaan doen want kinderen met dyslexie scoorden altijd slecht in Frans en dus zou hij de HAVO toch niet halen gaan en op de MAVO werd geen Frans gegeven en dus werd hij daar niet toegelaten. Hij is toen naar een andere school gegaan en hij was inderdaad bar slecht in Frans en is uiteindelijk ook op die school naar de MAVO gegaan - waar hij zowel in het eerste als in het tweede jaar Frans heeft gehad - maar dat was niet per definitie vanwege zijn Frans score maar vanwege de niet voorziene operaties die hij moest ondergaan in het eerste schooljaar. Ik vond de reactie en de motivatie van de eerste school shockerend. Op voorhand wordt een inschatting gemaakt zonder een kind de kans te geven om zich te bewijzen.

Aanvulling: 

2018 inmiddels zit de een op 5 HAVO en de ander op 4 HAVO. Gaat het allemaal soepeltjes? Nee hoor, maar dat hoeft ook niet. Ze willen het dus moeten ze het ook maar proberen. En als ze de opleiding willen doen die ze nu voor ogen hebben dan hebben ze dat HAVO ook wel nodig. 

Voorbeeld 2: Mijn oudste moest een profiel kiezen en hoewel ze maar in 6 vakken examen hoeven te doen op de MAVO wordt het de kinderen aangeraden om in 7 vakken examen te doen. Daar werden 2 redenen voor aangedragen. De eerste reden was dat als ze in 7 vakken examen doen ze altijd wel kunnen slagen omdat ze één vak kunnen laten vallen (je hebt dan dus een compensatiemogelijkheid) en de tweede reden was dat als ze naar de HAVO zouden willen ze 7 vakken nodig hebben om te kunnen doorstromen. Nu wilde mijn dochter in 8 vakken examen doen. Ik heb toen op school nagevraagd of die mogelijkheid bestond en daar kreeg ik niet echt een bevestigend antwoord op dus ben ik het zelf gaan uitzoeken en dan kan dus wel. Met deze "uitslag" ben ik toen naar school gegaan en daar liepen we al tegen een probleem op van organisatorische aard. Het 8ste vak kan computer technisch niet ingepland worden. Dus kwam het erop neer dat mijn dochter de 7 "hoofdvakken" moest doorgeven en voor het 8ste vak dan maar "iets moest gaan regelen met de desbetreffende docent" en anders het 8ste vak via zelfstudie moest "volgen". Toen echter school een fout maakte en het 8ste vak wel inplande en daardoor een van de hoofdvakken het 8ste vak werd had mijn dochter dus een probleem en niet de school. Die trok zijn handen ervan af met argumenten waar je broek van afzakten om maar niet hun fout te hoeven herstellen (kon rooster technisch gezien niet meer). Mijn dochter kreeg OPEENS het advies dat zij zich beter kon richten op  de 7 vakken, haar punten waren niet hoog genoeg om 8 vakken te kunnen volgen (??????), het 8ste vak ( wat niet haar 8ste vak zou zijn als zij geen fout hadden gemaakt) was geen logische keuze in het profiel, de docent van het 8ste vak zou akkoord moeten gaan want ze moest tenslotte een aantal uren verplicht moeten volgen (hoe zat dat dan ook alweer met zelfstudie?) etc. etc. ect. Ik heb het er toch doorheen gedrukt door tegen de decaan te zeggen dat IK de docent van het 8ste vak wel zou gaan mailen en het zou uitleggen. WAAROM 8 vakken? Simpelweg omdat het kan en zij dat heel graag wilde proberen. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat zij zakt? So what! Dan doet ze het nog een keertje over toch maar hemeltje wat heeft zij dan veel ervaring opgedaan over doorgaan, tegenslagen, plannen, daadkracht tonen en vooral over gaan voor waar je voor staat. 

Aanvulling: 

2018 Dochterlief is met 8 vakken geslaagd zonder herexamen. Zoonlief heeft in het 4e jaar vanaf januari een 8e vak erbij genomen en is ook geslaagd zonder herexamen (hij heeft wel een vak herkanst omdat hij door veel aandacht te besteden aan dat 8e vak een 5 had gehaald voor een vak waar hij voor CSE heel goed voor stond en hij toch echt met alleen voldoendes op zijn lijst wilde slagen)

Voorbeeld 3: Voorlichtingsbijeenkomst over profielkeuze van zoon ( jaar na dochter) en opvallend was dat de mevrouw waar ik een half jaar eerder nog zo'n strijd mee had gevoerd de optie van een 8ste vak wegliet maar wel benadrukte dat het vak Maatschappij gegeven werd dat meetelde voor het examen maar waar geen eindexamen in werd gedaan. Het was een compensatie vak en was zo ingericht dat het zo makkelijk was dat iedereen er zijn voordeel mee kon doen tijdens het behalen van het diploma. Excuse me? Serieus? Hoe serieus neem je je leerlingen dan? En hoe belangrijk is maatschappij kennis dan wel niet volgens school? Er is dus een vak dat gebruikt wordt om kinderen een diploma te laten behalen. Of die kinderen er dan iets van opsteken is van ondergeschikt belang.

Voorbeeld 4: Kinderen worden op de MAVO verplicht om zich in te schrijven op een MBO school. Dit klinkt ansich logisch maar .......... dit is niet vanwege de kinderen en hun toekomst maar dit is voor de school van belang vanwege de cijfers. Een zogenaamde anti schoolverlaters maatregel zeg maar of de kinderen dan op de juiste plek komen .............. tsja dat is hun zorg en taak. Mijn dochter kreeg ergens in het jaar het idee om misschien toch niet naar de HAVO te willen maar om naar het MBO te gaan. Dus wij zijn op zoek gegaan naar een passende MBO opleiding die niet gevonden werd. Alle opleidingen die mijn dochter eigenlijk wil volgen blijken op HBO niveau te zijn dus op een gegeven moment kwam zij met de mededeling: "Ik wil naar de HAVO". Zij wil kort samengevat of geschiedenis gaan doen of de Kunst en Cultuurrichting op. En de opleidingen die zij interessant vindt zijn op HBO niveau ( vraag me niet waarom bijvoorbeeld een Kunstacademie perse HBO moet zijn bijvoorbeeld) en zij ziet het niet zitten om 4 jaar een opleiding te volgen die niet aan haar interesse voldoet als ze er met nog 2 jaar HAVO volgen sneller is. Ik vind dat best een logische redenatie. Zaten we met het punt van die verplichtte inschrijving MBO. Na lang zoeken had ik een alternatief gevonden: VAVO. Mocht zij niet toegelaten worden op de HAVO op de school waar zij nu de MAVO doet dan zou ze natuurlijk gewoon de VAVO kunnen volgen via de Rutte-regeling. Ideaal. Ik was al helemaal onder de indruk dat Rutte dit ooit bedacht had. Alleen is Rutte één dingetje vergeten en dat is scholen te verplichten om leerlingen deze kans te bieden. Het is nu aan de school om een kind zoals mijn dochter de kans te geven om de VAVO te volgen en de school zegt dat zij het RAAR vinden om het kind af te wijzen op de eigen HAVO en het wel op een ander instituut de HAVO te laten volgen. RAAR !!!!!!!!! RAAR is een argument! 

De school heeft als toelatingseis dat een kind voor alle vakken een 6.8 gemiddeld moet staan. Op dit moment komt ze bij één vak 0,1 punt te kort en bij een ander vak 0,2 punt te kort. Geen idee wat er gebeurd na het centraal examen. En dat terwijl de VAVO les geeft in kleinere groepen en je dus mag aannemen dat het onderwijs intensiever zal zijn PLUS niet onbelangrijk er wordt alleen les gegeven in de vakken waar examen in gedaan wordt. Iets wat op de "normale" HAVO dus niet gebeurt. Op basis van de huidige cijferlijst weigeren ( totaal van 0,3 punt tekort) ze mijn dochter op de eigen HAVO en ontnemen ze haar de kans om het VAVO te volgen ( school besteedt de leerling dan uit, de HAVO school krijgt dus geld voor mijn dochter en met dat geld betalen zij de VAVO en omdat ze zeggen niet genoeg "controle" te hebben gaan ze er niet in mee want stel dat mijn dochter het niet haalt dan komt dat mincijfertje op het conto van de HAVO school en cijfers zijn alles tegenwoordig). Dreigende taal volgde en dat ik problemen met de Onderwijs Inspectie zou krijgen en dus heb ik die zelf maar gebeld. By the way: inschrijven op een MBO school wordt wenselijk geacht maar is geen verplichting. En ook al zou ze die - 0,1 en  - 0,2 punten ophalen dan gaf de school ook nog aan dat ze alsnog de mogelijkheid hadden om haar niet door te laten gaan naar de HAVO, er werd ook gekeken naar houding namelijk van de leerling. Mijn dochter is geen probleem leerling, er is nooit gedonder met haar en ze volgt vrijwillig 8 vakken op de MAVO dus waar dit nou weer op slaat mag Joost weten. Hoe gemotiveerd moet een kind dan wel niet zijn als zij dat niet is?! Oh er werd ook nog geschermd met statistieken ............ hier heb ik van binnen wel erg moeten lachen want dat "verhaal" kon ik zo van tafel vegen met de eigen woorden en eigen aangevoerde statistieken. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan!

Aanvulling: 

Ze geloofden niet dat dochter zou slagen en als ze zou slagen dat met een voldoende hoog gemiddelde zou zijn. Dochter heeft ze wel mooi het tegendeel laten zien. Zij konden haar op basis van haar cijfers niet weigeren op de HAVO. Ik vind het nog steeds triest dat zij de motivatie uit zichzelf moet halen en niet op steun van school kon rekenen. 


Voorbeeld 5: Dit vond ik ook een opmerkelijk iets. Kinderen die van de MAVO naar de HAVO gaan komen terecht in 4 HAVO. Logisch! Maar wisten jullie dat er dan gelijk sprake is van onderscheidt tussen leerlingen!? Het schijnt namelijk zo te zijn dat kinderen die van 3 HAVO naar 4 HAVO gaan WEL op 4HAVO mogen blijven zitten en dat kinderen die van 4MAVO naar 4HAVO gaan dat NIET mogen. Hoe oneerlijk is dit. Je mag toch aannemen dat leerlingen die 4 HAVO zitten allemaal in wezen dezelfde capaciteiten hebben da's 1. Daarbij is het voor de MAVO leerlingen op 4HAVO ook nog eens lastiger omdat ze als nieuweling in een nieuwe groep komen waar ze hun weg moeten vinden, andere docenten krijgen en het zo kan zijn dat ze een inhaalslag moeten maken omdat de lesstof misschien niet naadloos aansluit, maar ze krijgen maar 1 kans om 4 HAVO te doen. In het werkende leven moet je ervan uitgaan dat het een half jaar duurt als je wisselt van werkgever voordat je je plek gevonden hebt en goed functioneert maar in je school carrière gaat dat voor MAVO leerlingen die overstappen naar de HAVO niet op ( ook weer iets met statistieken en inschattingen en cijfers over het behalen van het HAVO diploma van deze kinderen). Waarom is deze ongelijkheid tussen 4HAVO leerlingen? 

Aanvulling

Inmiddels mag dit niet meer, op voorhand zeggen dat als een leerling die doorgestroomd is van 4 MAVO naar 4 HAVO niet mag doubleren! Ze hebben er nu een nieuwe "regel" op bedacht: 2/3 van de leraren moet vertrouwen hebben dat het kind het kan dan mag ze doubleren. Blijft dubieus natuurlijk. Je zou in eerste instantie objectief naar kinderen moeten kijken en het gesprek moeten aangaan lijkt me. 

Voorbeeld 6: En dan stop ik met de voorbeelden. Mijn zoon moet zijn definitieve keuze doorgeven voor zijn profiel. Tijdens een gesprek op school met de mentor werd hem gevraagd waarom hij Duits had gekozen. Mijn zoon gaf als antwoordt dat hij dat gezien zijn woonplaats en zijn toekomstplannen het een belangrijk vak vond om examen in te doen. Hem werd aangeraden op basis van een niet up to date cijferlijst om Duits te laten vallen en om in plaats van Duits dan maar Economie te nemen omdat dit de kans op het behalen van een diploma zou vergroten. Er wordt wederom gekeken op basis wat goed is voor de school en niet wat goed is op basis van het kind. 

Aanvulling

Economie heeft hij niet gekozen maar Aardrijkskunde, of eigenlijk verscheen opeens Aardrijkskunde op zijn rooster, foutje en kon niet meer veranderd worden toen we het doorkregen. Geen Duits, waardoor hij met de vakken die hij had helemaal geen doorstroommogelijkheid had om naar de HAVO te gaan omdat het niet paste in HAVO profiel, daarom heeft hij halverwege het jaar Duits als 8e vak erbij genomen. 

Zijn cijfers dan volkomen onbelangrijk? En dan bedoel ik de schoolcijfers. Nee, het is niet verkeerd om ze in de gaten te houden. Zijn statistieken dan onzin? Natuurlijk niet! Maar mijn bezwaar is dat je niet op voorhand de statistieken moet loslaten op individuen en ze daarmee de kans ontnemen om te leren, te ervaren en kennis op te doen. Scholen zijn alleen gericht op successen. Maar geef je leerlingen daar niet meteen het slechte voorbeeld. Als de kans van slagen klein is probeer het dan maar niet. Is dat niet wat ze zeggen! Waarom daag je de kinderen niet uit? Waarom vraag je niet "wat wil je en hoe wil je dat bereiken en wat kunnen wij doen om je te helpen om te slagen"? 
En ik vind het niet okay dat ze hun "problemen" neerleggen op het bordje van de leerlingen. Als ze ballen zouden hebben dan zouden ze naar "hun baas/bazen" gaan en zeggen "wij zijn er om kinderen een passende opleiding te geven en zoals het nu is ingericht kan dit niet en wij leggen dit niet meer bij de kinderen neer maar bij jullie". Misschien ben ik te idealistisch, maar het doel van een school en van onderwijs is volgens mij dus inderdaad om kinderen voor te bereiden op het leven en niet op de arbeidsmarkt die zo sterk wisselend is en geen garanties meer biedt zoals dat in de vorige eeuw wel nog was. Zorg dat ze kennis vergaren, zorg dat zij zich kunnen ontwikkelen, zorg dat zij dingen kunnen uitproberen en laat ze ook eens falen en help ze als ze falen i.p.v. ze af te schuiven.

Al moet ik tot het naadje gaan. Ik ga er niet mee akkoord dat er met mijn kinderen gesolt wordt en mijn kinderen moeten voor hun eigen cijfers en toekomst gaan en zijn niet verantwoordelijk voor het in stand houden van de hoge schoolcijfers. Natuurlijk wil ik dat ze het goed doen op school maar zodra "de regels" de ontwikkeling van mijn kinderen in de weg gaan zitten dan ga ik voor ze staan, naast ze staan en achter ze staan en ga ik samen met ze het gevecht aan ................... met wie dan ook! Ik hoop van harte, werkelijk van harte dat het eindelijk eens tot iedereen gaat door dringen hoe belangrijk onderwijs is, echt onderwijs dan en dat het eens afgelopen moet zijn om onderwijs ondergeschikt te maken aan cijfers.


Het is een lange blog geworden. Ik weet, maar het onderwerp is belangrijk genoeg om heel veel woorden aan "vuil" te maken. Onderwijs en scholing zijn zo belangrijk, we moeten niet stilzwijgend zijn. Kinderen zijn zo belangrijk. Het zijn geen machines, en mogen ook nu niet en nooit niet zo behandeld worden. En als wij als ouders niet opstaan en opkomen voor onze kinderen: Wie doet het dan?
Lees ook als je nog durft de onderstaande blog:


 Reageren op een blog? Dat kan als yoorslid. Lid worden is gratis. Behalve reageren kun je dan ook bloggers volgen of zelf aan de slag als blogger. Je hoeft je alleen even hieronder aan te melden: Promote: support and profit

Support DidI'Ms world with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More