Wat is een hartaandoening?


Een hartaandoening is een medische aandoening die verband houdt met het meest vitale levensondersteunende orgaan, d.w.z. hart-. Some people are born with congenital hart- diseases while majority of people acquire ones during course of their lives. Hartaandoeningen behoren tot de belangrijkste redenen die ten grondslag liggen aan sterfte wereldwijd. Let us understand what is hart- disease , its causes, symptoms, types as well as treatment methods?

What is a hart- disease?
Any ailment that affects the hart- is known as hart- disease. Deze kunnen mild tot ernstig zijn. Sommige zijn onvermijdelijk, terwijl andere kunnen worden vermeden met behulp van gezonde voeding en levensstijlkeuzes.

Symptoms
The symptoms and indicators of hart- disease differ depending on the kind. Sommige hartproblemen hebben helemaal geen symptomen. However, the following signs and symptoms may indicate the presence of a cardiac problem:
•    chest discomfort
•    breathlessness
•    nausea
•    stomach ache
•    sweating
•    Discomfort in the arm, jaw, back, or legs
•    a feeling of choking
•    ankles swollen
•    fatigue

Causes
There is no ultimate reason which give rise to hart- disease but studies has found number of reasons associated with hart- diseases. Some of the causing factors include:
•    injury to the whole or a portion of the hart-
•    an issue with the blood arteries
•    heart's rhythm abnormality
•    high blood pressure
•    high cholesterol levels
•    smoking
•    a high level of alcohol consumption
•    Obesity and overweight
•     diabetes
•    family history of hart- disease
•    age
•    Lethargic lifestyle
•    sleep deprivation
•    high levels of anxiety and stress
•    heart valves leakage

Decoding cardiovascular disease
The phrase "heart disease" encompasses a wide range of cardiovascular problems. Heart disease is a broad term that refers to many hart- related illnesses and conditions. Here are some instances of many forms of hart- disease:
•     Arrhythmia: The term is used to describe a change in the hart-'s rhythm or an abnormal one.
•     Atherosclerose: Het verwijst naar het aanspannen van de slagaders.
•     Cardiomyopathie: Deze aandoening leidt tot verstijving en zwakte van de hartspieren.
•     Congenital hart- defect : These are the hart- defects which are present in an individual since birth.  
•     Coronaire hartziekte (CAD): Deze ziekte leidt tot vernauwing van kransslagaders, die de bloedstroom verminderen. Plaque-ontwikkeling is de meest voorkomende oorzaak van vernauwing van de slagaders.
•     Hartinfecties: Deze infecties worden veroorzaakt door verschillende soorten bacteriën, virussen of parasieten.

Heart diseases treatment options
Treatment for hart- disease is determined by the kind of hart- disease and how far it has progressed. Heart disease can be treated in one of three ways:

Lifestyle modifications
: One can avoid hart- disease by adopting a healthy lifestyle. Bovendien kunnen deze veranderingen ook helpen bij het behandelen van het probleem en voorkomen dat het verergert. Het dieet zou het eerste kunnen zijn dat je wilt verbeteren. Shifting to a low-sodium, low-fat diet rich in fruits and vegetables helps to lower the risk of hart- disease complications. Regular exercise and quitting smoking can help with hart- disease therapy. Vermindering van het alcoholgebruik zou ook het scenario kunnen verbeteren.
Medicijnen : Sommige vormen van hartaandoeningen kunnen het gebruik van medicijnen nodig hebben. Your doctor may prescribe a medication to treat or manage your hart- condition.
I Invasieve behandelingen of operaties: In ernstige gevallen is een operatie de laatste behandelingsoptie om verdere progressie en verslechtering van de aandoening te voorkomen.  
Certain hart- disease could be avoided such as hypertension (to some extend), others could be effectively managed and lastly some could be cured with the help of surgeries.

Opmerking: Het doel van dit artikel is om een algemeen bewustzijn bij de lezers te creëren. De verstrekte informatie is niet bedoeld om te worden gebruikt voor zelfdiagnose of ter vervanging van de aanbevelingen van een arts. Als u hierboven vermelde symptomen bij u of uw bekende tegenkomt, raadpleeg dan alstublieft een arts of een specialist met betrekking tot diagnose en behandeling.


#hartziekte #suikerziekte #gezondheid #gezondheidvanhethart #hart #kanker #cardiologie #hartattack #gezondheidylifestyle #slag