Wat is een hartstilstand?


Introductie
Plotselinge hartstilstand wordt gedefinieerd als de plotselinge stopzetting van hartactiviteit, ademhaling en bewustzijn. Het probleem wordt meestal veroorzaakt door een storing in het elektrische systeem van uw hart, die de pompbeweging van uw hart beïnvloedt en ervoor zorgt dat de bloedtoevoer naar uw lichaam stopt.

Een hartaanval, waarbij de bloedtoevoer naar een deel van het hart wordt onderbroken, is niet hetzelfde als een plotselinge hartstilstand. Een hartaanval daarentegen kan af en toe een elektrische storing veroorzaken die resulteert in een snelle hartstilstand.

Plotselinge hartstilstand kan fataal zijn als het niet snel wordt behandeld. Met snelle en adequate medische hulp is overleving mogelijk. Cardiopulmonale reanimatie (reanimatie), met behulp van een defibrillator, of gewoon het samendrukken van de borst kas, kan de kans op leven vergroten totdat hulpverleners arriveert.

Symptomen van de hartstilstand
Plotselinge symptomen van hartstilstand zijn snel en ernstig, en kunnen omvatten:

Onverwachte instorting
Er is geen hartslag.
Er is geen ademhaling.
Verlies van bewustzijn

Andere indicaties en symptomen kunnen optreden voorafgaand aan een plotselinge hartstilstand. Deze kunnen omvatten:

pijn in de borst
Ademhalingsmoeilijkheden
Zwakte
Hartkloppingen zijn symptomen van een snel kloppend, flikkerend of hamerend hart. Abrupte hartinstorting gebeurt echter vaak zonder waarschuwing.

Oorzaken van de hartstilstand
Bijna elke bekende hartaandoening kan een hartstilstand veroorzaken.

De meeste hartstilstanden treden op wanneer het elektrische systeem van een ziek hart faalt. Dit defect resulteert in een abnormaal hartritme, zoals ventriculaire tachycardie of ventriculaire fibrillatie. Sommige hartstilstanden worden ook veroorzaakt door een abnormaal langzame hartslag (bradycardie).

Deze onregelmatige hartslagen zijn mogelijk fataal.

Andere mogelijke oorzaken van hartfalen zijn:

a.Scaring van het hartweefsel - Dit kan het gevolg zijn van een eerdere hartaanval of iets anders. Een beschadigd of vergroot hart, ongeacht de oorsprong, heeft meer kans op het ontwikkelen van dodelijke ventrikelaritmieën. Bij personen met atherosclerotische hartziekte zijn de eerste 6 maanden na een hartaanval een risicovolle periode voor plotselinge hartdood.

b.Dikkere hartspier (cardiomyopathie) - Schade aan de hartspier kan worden veroorzaakt door overmatige bloeddruk, disfunctie van de hartklep of andere factoren. Een beschadigde hartspier kan het risico op plotselinge hartdood verhogen, vooral als u al hartproblemen heeft. Meer informatie over cardiomyopathie.

c.Heart medicijnen - In sommige omstandigheden kunnen bepaalde hartmedicijnen de instelling vormen voor aritmieën die een plotselinge hartstilstand veroorzaken. (Maar zelfs bij normale doseringen kunnen antiaritmica die aritmieën genezen af en toe ventriculaire aritmieën veroorzaken. Dit wordt een „proaritmische” impact genoemd.) Significante variaties in kalium- en magnesiumspiegels in het bloed (bijvoorbeeld door het gebruik van diuretica) kunnen mogelijk levensbedreigende aritmieën en hartaanvallen veroorzaken.

d.Elektrische aandoeningen, zoals Wolff-Parkinson-White syndroom en Long QT-stoornis, kunnen leiden tot abrupte hartstilstand bij kinderen en adolescenten.

e.Anomalieën van het bloedvat - Dit zijn uiterst zeldzame voorvallen die meestal voorkomen in de kransslagaders en aorta. Wanneer deze problemen zich voordoen, kan adrenaline die wordt gegenereerd tijdens ernstige lichamelijke inspanning een abrupte hartstilstand veroorzaken.

f.Recreationeel drugsgebruik - Dit is iets dat anders gezonde personen kan overkomen.

Conclusie
Krijg regelmatig onderzoek, laat je controleren op hartaandoeningen en leef een hartgezonde levensstijl om het risico op een hartaanval te verlagen.

#meertewetenkomenoverhartstilstand #hartaanval #hart #symptomen #oorzaken