Wat is spiritualiteit nu precies...


#spiritualiteit 

SPIRITUALITEIT ... er zijn weinig concepten die je zo breed kunt invullen. Wat is dat nu precies? Is het kaartleggen en de toekomst voorspellen? Is het hekserij? Is het spreken met geesten, doden, engelen? Is het een natuurgodsdienst?

Volgens mij is het dit allemaal ... en nog zoveel meer.
Spiritualiteit is een levenshouding. Een positieve levenshouding waarin je openstaat voor magie en verwondering. Waar je voorbij kijkt aan wat het blote oog je laat zien. Waarin je je grijze massa optimaal gebruikt en nadenkt om zo tot je eigen conclusies te komen ipv alles gewoon klakkeloos over te nemen.

Mediteren kan hier een belangrijke rol bij spelen omdat je dan de stilte in jezelf opzoekt om zo tot antwoorden te komen. Dit kan in groep of door het opzeggen van een mantra. Persoonlijk mediteer ik het best in de natuur, tijdens een wandeling op door gewoon op een bankje te zitten.

Spiritualiteit is ook ten volle beseffen dat alles en iedereen met elkaar verbonden is dmv energie. Elke reactie lokt een tegenreactie uit. Deze reactie volgt misschien pas veel later, maar ze komt absoluut.
WHAT GOES ARROUND, COMES ARROUND.
Dit gaat niet enkel over materiële zaken, maar zeer zeker ook over subtiele, gevoelsmatige energieën en verbindingen tussen mensen. Hoe positiever je houding naar de mensen en de wereld is, hoe meer positieve dingen je aantrekt ... de wet van aantrekking in feite.
Dit is trouwens simpele fysica en helemaal niet zo zweverig hoor.

Spiritualiteit staat ook voor dicht bij jezelf en de natuur te blijven. Dit is best wel moeilijk in deze materiele en snel veranderende wereld. We raken als het ware de connectie met ons ware zelf kwijt en terug naar de natuur gaan en 'langzamer' gaan leven, kan hierbij helpen.

Magie vind ik persoonlijk een belangrijk aspect van spiritualiteit. En dan bedoel ik niet de hocus pocus toestanden waar iedereen dan aan denkt. Ik bedoel eerder de magie van de natuur en de antwoorden die we daar vaak kunnen vinden. De krachten van planten en hun geneeskundige werking. Onze natuur is een schatkist die we nog te weinig kennen en benutten.

Verwondering ook, verwondering om de ogenschijnlijk, kleine zaken die eigenlijk magisch en perfect zijn. Een zaadje dat uitgroeit tot een prachtige bloem of heerlijke vrucht. Een combinatie van willekeurige muzieknoten die een prachtig muziekstuk vormen en mensen raakt tot in hun hart. Een kind dat zich direct stukken beter en getroost voelt in de armen van zijn moeder. Het lijkt allemaal zo simpel en logisch, maar zijn in feite stuk voor stuk kleine mirakels.

Tot slot wil ik nog even meegeven dat spiritualiteit echt niet zo zweverig hoeft te zijn. Een positieve levenshouding en een hart dat open staat voor verbinding ... en je bent volgens mij al heel spiritueel bezig.

De verhalenheks,

Fotobron: Pinterest

16 comments