Is er verschil tussen "te gebruiken tot" en "tenminste houdbaar tot"?  | DidI'Ms world

Is er verschil tussen "te gebruiken tot" en "tenminste houdbaar tot"?