Weet je nog? Reclame speldjes verzamelen


#elliebrokking Er zijn tijdens de speldjesrage midden jaren zestig gigantische hoeveelheden reclamespeldjes in omloop gebracht (in 1965 alleen al naar schatting zo'n 200 miljoen). Grote aantallen daarvan slingeren nog steeds rond op zolders. Stel je er niet teveel bij voor, deze verzamelingen leveren over het algemeen niet meer op dan een paar cent per speldje.
Weet je nog?