Weet jij wat we vieren met Hemelvaart?

Weet jij wat we vieren met Hemelvaart?

Hemelvaart zegt heel veel mensen in deze tijd waarschijnlijk niets meer. Dit in de zin dat ze niet meer open zijn voor het christelijk geloof en waarschijnlijk ook de betekenis vergeten zijn. Toch is het wel een belangrijk christelijk feest.

Wat weet jij er nog van en wat betekent het voor jouw leven? Voor mij betekent het veel. Jezus beloofde ons immers de Trooster (de Heilige Geest).

Deze tempel zal in 3 dagen opgebouwd worden. Huh…?

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus, Gods Zoon, naar de hemel gaat na Zijn opstanding uit de dood. Jezus Christus is voor onze zonden naar de aarde gekomen, heeft hier 33 jaar rondgelopen en is vervolgens op Goede Vrijdag gestorven. Met Pasen vieren we Zijn opstanding uit de dood, precies zoals Hij voorspeld had.

Hij was kort voor die tijd naar Jeruzalem gereisd en kwam daar bij de tempel. Hij was niet blij met wat Hij daar zag en joeg de geldwisselaars en de andere handelaren daar weg. Hij zei dat ze een ‘markt’ maakten van het huis van Zijn Vader.

De Joden vroegen hem om een teken, waarom Hij dit mocht doen. Vervolgens sprak Jezus de gedenkwaardige woorden: ‘Breek deze tempel maar af en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ De Joden begrepen hier niets van, omdat de bouw van de tempel 46 jaar geduurd heeft. Ze hadden er geen idee van dat Hij het over Zijn eigen lichaam had.

Vele mensen zagen Jezus na Zijn dood

Jezus stierf op vrijdag en stond op zondag op uit de dood. Na Zijn opstanding hebben meer dan 500 mensen Hem nog gezien en 40 dagen later ging Hij terug naar Zijn Vader in de hemel. Zijn taak op aarde was volbracht. Hij ging op een wolk naar de hemel, maar zal ook op een wolk terugkeren.

Veel mensen denken bij Jezus aan het kerstkindje of aan een vloekwoord. Gelukkig zijn er ook mensen die Hem zien zoals Hij is: de Zoon van God, die terug zal komen met het zwaard en de christenen op zal nemen naar de hemel.

Er is dus een gelijkenis tussen Zijn hemelvaart en Zijn terugkomst: de wolk. Zijn discipelen zagen Hem weggaan op een wolk. 

De mensen die leven in de tijd dat Hij terugkomt, zullen Hem ook kunnen zien op een wolk. Er staat geschreven dat elk oog ter wereld Hem zal kunnen zien terugkomen. Met de technologie van tegenwoordig is dat ook wel logisch. Beelden gaan in een mum van tijd de hele wereld over.

Ben jij klaar als Hij terugkomt? Wordt het ook jouw hemelvaart die dag? Hans heeft hier een gedicht over geschreven:

Jezus' hemelvaart (gedicht)

Jezus voer op naar Zijn hemelse Vader.
Hij stond niet voor niets op uit 't verzegelde graf.
Hij laat ons vrij in ons doen en ons laten,
gunt ons het Leven, nam op Zich de straf.

Ja, Jezus zit op Zijn troon, naast de Vader.
Hij wacht op een teken, wie weet komt dat snel.
Satan gaat rond door de wereld, wordt kwader
naarmate de klok doortikt; besef dat wel!

Eens, op een dag, zal Jezus weer komen.
Zoals toen Hij ging, komt Hij op wolken terug.
Lang hoeven we daar niet meer van te dromen,
geloof ik; blijkens de tekenen komt die dag vlug.

Hij laat ons vrij, maar we moeten wel kiezen,
want Hij oordeelt mensen straks hoe dan ook.
Hij heeft ons bevrijd, dus waarom zou je verliezen?
Open je hart, geef het signaal "witte rook"!

Krijg jij je eigen hemelvaartsdag?

Ik geloof dat het terecht is, dat we dit feest blijven vieren. Het is immers veel meer dan zomaar een vrije dag, zoals veel mensen het tegenwoordig zien.

We mogen gedenken dat Jezus terugging naar de hemel, zodat de Trooster - dat is de Heilige Geest - kan komen. We mogen blij zijn, want we zijn niet als wezen achtergelaten.

Jezus is niet dood, Hij leeft! Hij is de advocaat voor christenen als die na dit leven voor Gods troon staan. 

Velen zullen komen en zeggen dat ze wonderen en tekenen hebben gedaan in Zijn Naam. Hij zal hen afwijzen met de mededeling dat Hij hen niet kent. 

Je kunt jezelf christen noemen, je kunt naar de kerk gaan, in je Bijbel lezen, bidden en misschien zelfs proberen demonen uit te drijven of voor de zieken bidden, maar dat maakt je geen christen. Je kunt als baby gedoopt zijn of ooit zelf een keuze voor God gemaakt hebben, maar dat betekent niet dat je nu nog steeds christen bent. Christenen kunnen ook terugvallen. Daarom is het van groot belang dat je zorgt dat je gered wordt of blijft.

Als je nog geen christen bent, bekeer je dan van je zonden en neem Jezus aan als je Redder en Verlosser! Ben je christen? Blijf in de Waarheid en gehoorzaam God in alles. Als je denkt dat je een christen bent, toets jezelf aan de Bijbel. Heb je vergeving gevraagd van je zonden? Doe jij wat God zegt? Gehoorzaam jij Hem door naar de kerk te gaan? De Bijbel leert ons immers dat we onze heilige erediensten niet moeten verzuimen. Laten we dan alles op alles zetten om zekerheid te krijgen van een plaats in de hemel.

Niet onze, maar Zijn mening…

Niet jouw of mijn mening daarover is belangrijk, maar Gods mening. Die mening kun je vinden in de Bijbel, Zijn Woord. Lees en gehoorzaam het. Je leven zal in positieve zin veranderen. 

Duizenden en duizenden christenen over de hele wereld kunnen getuigen van de levensveranderende kracht van God. Hij gaf alles op voor jou! 

Ben jij bereid iets voor Hem terug te doen? Je leven stellen in Zijn handen? Ik deed het en ben nog altijd blij met die beslissing.

God is goed. We mogen Hem dankbaar zijn voor Hemelvaart en de andere christelijke feestdagen. Die staan immers allemaal in het teken van Zijn Zoon en Zijn Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we de uitstorting van Gods Heilige Geest


De christelijke feestdagen mogen nooit vervangen worden voor wat voor andere feestdag dan ook. Jezus Christus is immers waarlijk opgestaan, neem Hem dus vandaag nog aan. Dat kan je doen door onderstaand gebed te bidden.

Bekeringsgebed 

God in de hemel, ik kom tot U.

Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik erken dat Uw Zoon voor mijn zonden is gestorven en opgestaan. Ik wil u vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan.

Ik wil U vragen om in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent.

Ik bid dit alles in Jezus naam. Amen

Gastauteur: Rachel

 

Een korte uitleg over de christelijke feesten is ook te zien op deze video van 60 seconden.

Wil je ook meeschrijven,

maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More