#welke kant moeten wij op nu het leven zo'n zeer doet?

Vorige week kregen wij een verschrikkelijk bericht. Mijn vrouw heeft darmkanker met uitzaaiingen naar haar lever. De behandeling zou alleen levensverlengend kunnen zijn. De zus van mijn vrouw had hetzelfde bericht in september 2019 te horen gekregen. Zij leeft nog maar dat zegt weinig over de levensverwachting van mijn vrouw.
Je begrijpt dat zo'n bericht de bodem onder je voeten weg slaat.
De afgelopen week bij de internist geweest en een gesprek met de chemoverpleegkundige gehad. Ook een telefoongesprek met een collega van mijn FACT team verpleegkundige gehad. Mijn FACT team verpleegkundige was deze week op vakantie. Een behoorlijk beladen week dus.
Waar haal je dan de kracht vandaan om verder te gaan?
Ondanks al deze problemen is er iets in me wat het allemaal beheersbaar houd.
Die rustgevende kracht komt als een warme deken over me heen.
Voor mij is dit de kracht die afkomstig is van God in de persoon van de Heilige Geest.
Het lijkt alsof die Geest sterker aanwezig is wanneer je Hem nodig hebt.
Geloof me, Ik heb ook tijden gehad waarop ik twijfelde of God er nog wel was voor mij. Gelukkig nu niet.
In een gesprek met de huisarts stonden we stil bij de keuze om geen behandeling te doen. Dat zou betekenen dat de dood er eerder zou zijn. Waar kies je dan voor? De lange weg of de kortere weg. Ga je de strijd aan of laat je het allemaal gebeuren. Dit mag uiteraard alleen een keuze voor mijn vrouw zijn. Ik zal haar helpen om te gaan voor haar keuze. Een ding is zeker wij hoeven hier niet alleen door heen. Er komt me een lied in gedachten:Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

Welke kant moeten wij op?