Welke Project Management methodiek gebruiken we?


Effectief en op een juiste wijze inzetten van project management is is de sleutel voor een succesvol project, maar dit is niet heel eenvoudig. Er zijn vele project management methodieken die allemaal pretenderen je te helpen bij het opleveren van een succesvol project en de meesten leveren daar ook een geformaliseerd framework bij om je te ondersteunen. Geen van deze project methodieken is geschikt om elk project efficiënt en effectief te managen. Hierdoor is het van belang om de juiste methode te kiezen, die aansluit bij het type project dat je gaat doen.

Aangezien er heel veel methodieken zijn, is het van belang om ook inzicht te hebben in welke methodieken er beschikbaar zijn en voor welk type project ze het meest geschikt zijn.

Project Management Methodieken

Er zijn diverse project management methodieken beschikbaar, een enkeling is generiek en bruikbaar voor vele projecten, anderen zijn meer geschikt voor specifieke gebieden. Waar hebben we het nu eigenlijk over.

1. Waterval

De Waterval methode is een lineaire project management methode. Er wordt vooraf een actieplan gemaakt en dat wordt op een specifieke manier gevolgd tot het eind. Een waterval aanpak kent acht proces fases te weten conceptie, initiatie, analyse, ontwerp, bouw, testen, implementatie en onderhoud. Elk proces leidt naar het eerstvolgende proces. Hier komt de naam waterval vandaan. Het managen van een waterval project geeft je heel veel controle over het project, maar het project is erg inflexibel en geeft weinig ruimte om tussendoor aanpassingen te doen. Deze methode past dan ook heel goed bij projecten waar alles vooraf heel duidelijk is en goed te definiëren is en waar weinig tot geen verassingen worden verwacht gedurende het project.

2. PRINCE2

PRINCE staat voor Projects IN Controlled Environments), PRINCE2 is een methode die gebaseerd is op processen. De methode was oorspronkelijk ontwikkeld om te gebruiken voor projecten van de regering in de UK. Momenteel is het breed ingezet in vele industrieën en bedrijfstakken over de hele wereld. De methode is is gebaseerd op diverse fases (stages) en op het leveren van vooraf gedefinieerde producten binnen deze fases die tussendoor al of niet goedgekeurd dienen te worden. Het is een flexibele methode die voor vele verschillende types van projecten geschikt is en daardoor ook breed wordt ingezet. Hoewel PRINCE2 generiek gebruik is bij projecten, werkt het niet zo goed in omgevingen waar vooraf weinig vaststaat en er gedurende het traject leermomenten zijn die snelle bijsturing van het project vereisen. Prince wordt als variant op Waterval veelvuldig verward met waterval, maar geeft meer flexibiliteit.

3. Six Sigma

Six Sigma wordt niet aangeraden om te gebruiken in IT projecten. Het is een methode dat zich toespitst op het leveren van technieken en gereedschap om proces definitie en verbetering te ondersteunen. Six Sigma is uitermate geschikt voor business proces en verander projecten waarbij de focus op de kwaliteit van de uitkomsten is gericht in plaats van het geven van een gestructureerde set van fases. De methode volgt een gedefinieerde set stappen met eigen doelen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het resultaat het gewenste niveau bereikt. Net als PRINCE2 kan ook Six Sigma in vele verschillende sectoren en bedrijfstakken gebruikt worden al komt het vooral uit de manufacturing hoek, waar het ook veel gebruikt wordt.

4. Agile

Agile is een populaire alternatieve project management methode dat project teams de mogelijkheid geeft om te reageren op onverwachte en plotselinge wijzigingen gedurende de project scope of de uitvoering. Hoewel de structuur vergelijkbaar is met waterval (elke fase wordt opgevolgd door een volgende fase), wordt elke fase in een Agile traject een Sprint genoemd waarbinnen een product wordt opgeleverd dat, hoewel niet altijd volledig af, daadwerkelijk gebruikt kan worden. Hoewel Agile steeds populairder wordt in IT omgevingen, is het niet specifiek bedoeld voor dit type project. Agile moet vooral ingezet worden in trajecten met grote onzekerheid en onduidelijke specificaties.

5. Iteratief

Scrum, LEAN en RUP zijn iteratieve project methodieken die ontwikkeld zijn op basis van de Agile methodologie. Het uitgangspunt van SCRUM is het formeren van kleine focus groepen die onafhankelijk werken en rapporteren aan een Scrum Master die het proces evalueert, de voortgang bewaakt en de back-log taken her-prioriteert wanneer nodig. De Scrum methodiek gaat uit van een project omgeving gebaseerd op samenwerking, innovatie, zelfmanagement en flexibiliteit. Organisaties die de Scrum aanpak aanhangen zorgen er voor dat de ‘business’ en de ‘techniek’ grote betrokkenheid in het project hebben zodat er uiteindelijk een afgestemd product wordt opgeleverd. Tegenwoordig wordt er bij infrastructurele IT projecten de op SCRUM gebaseerde variant DEVOPS aangehangen.