Wereldhumanistendag

Wereldhumanistendag

Wat is humanisme?
In onze hele geschiedenis waren er niet-gelovigen die vonden dat dit leven ons enige leven is. Dat het universum een natuurlijk verschijnsel is en dat de mens is ontstaan vanuit evolutie.

Waar staan humanisten voor?
De volgende principes verdedigen wij altijd en overal: humaniteit, vrijheid voor het individu, gelijkheid, zorg voor de leefomgeving, een open debat, een neutrale staat en een humane samenleving.

Menselijke waardigheid
Humanisten streven naar menselijke waardigheid (humaniteit) voor ieder individu. Dat lukt het beste in een democratische rechtsstaat waarin we vrij en gelijk kunnen leven. In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens zijn deze idealen vastgelegd. Dit is onze politieke en morele leidraad.

Individuele vrijheid
Wij vinden dat iedereen vrij is om zijn leven naar eigen keuze vorm te geven, zolang dit niet ten koste gaat van anderen. Dit betekent dat je vrij kunt denken en geloven, vrij kunt kiezen voor bijvoorbeeld euthanasie, abortus of een geslachtsverandering. Individuele vrijheid gaat bij ons altijd vóór de groep, cultuur of traditie.

Gelijkheid
Wij zijn allemaal mensen. We kunnen flink van mening verschillen, en hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Maar voor humanisten is iedereen gelijk en we accepteren iedereen. Geen enkel kenmerk van etniciteit, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, cultuur of anderszins doet daar iets aan af.

Open debat en neutrale staat
De staat is van ons allemaal. Daarom moet de staat neutraal zijn. Zij mag geen levensbeschouwingen aanhangen, voortrekken of achterstellen. Moet daarom iedereen maar zijn mond houden? Nee, vanuit het humanisme pleiten we juist voor een open debat waar iedereen aan mee mag doen.

Humane samenleving
Met zijn allen vormen wij de samenleving. Humanisten streven naar een samenleving waarin iedereen een kans heeft op een goed leven met betekenisvol werk, economische welvaart, goed onderwijs, aandachtige zorg, een rijk cultureel leven en een schone en diverse leefomgeving.

Onze leefomgeving
Humanisme gaat over mensen maar heeft ook aandacht voor de natuur en dieren. De mens is onderdeel van de natuur en kan niet leven zonder de aarde. Humanisme is dus ook ecologisch humanisme.

humanisme

Wereldhumanismedag

Op dinsdag 21 juni is het Wereldhumanismedag. In deze week organiseren we speciale natuurwandelingen door het land. Tijdens een wandeling door de natuur ga je samen met anderen het gesprek aan over verbondenheid. Dit gebeurt onder begeleiding van een humanistisch geestelijk verzorger*, een professionele gespreksleider en zingever. Wat betekent verbondenheid voor jou – met anderen, je omgeving en de natuur? 

Kijk op de wandelagenda voor waar en wanneer.


Promote: support and profit

Support Hans with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More7 comments