Wie hier niet schuldig aan is, steek je hand omhoog. We accepteren online-cookies, installeren een a


Wie hier niet schuldig aan is, steek je hand omhoog. We accepteren online-cookies, installeren een app op onze telefoon en maken een online account aan om toegang te krijgen tot een website. Leest iemand de gebruiksvoorwaarden die op het scherm verschijnen, als waarborg voor openheid en transparantie over wat producent en consument overeenkomen? Natuurlijk niet. Zelfs de digitaal bewuste burger die inzicht wil in wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt, kan met geen mogelijkheid de hoeveelheid tekst doorploegen die een mens met een doorsnee online leven wordt voorgelegd.