#VAT 😍 Een vat, ton of fust is een meestal #cilindrische constructie van hout, kunststof of metaal waar onder andere levensmiddelen (bijvoorbeeld zuurkool) of vloeistoffen (bijvoorbeeld bier) in kunnen worden bewaard. Houten vaten zijn in de regel niet zuiver cilindrisch, maar meer of minder buikig. Ze bestaan uit duigen, die met behulp van stalen #hoepels bijeen worden gehouden. Tot het einde van de 19e eeuw werden er tenen hoepels gebruikt om de duigen bijeen te houden. Het maken en onderhouden van houten vaten was het werk van kuipers. Vroeger werden #houten vaten veel gebruikt omdat ze uiteengenomen weinig plaats innamen en eenmaal in gebruik eenvoudig te verplaatsen waren door ze te rollen.
In Europa zijn vaten reeds algemeen in gebruik sinds de 3e eeuw. De Romeinen verspreidden ze over Europa na contact met de GalliΓ«rs die vaten gebruikten in plaats van de Romeinse amfora.
Een vat voor bier of wijn wordt ook wel fust genoemd.


(wijn)vat  , Ton  Of  Fust  ?