Wil je geheel vrijwillig onze aarde verlaten?


De ‘Good Club’ – Miljardairs komen in het geheim bijeen om de ‘overbevolkte wereld’ te bespreken
Moet een andere samenzweringstheorie zijn

januari 9, 2023
Frontnieuws

Clandestiene bijeenkomsten van enkele van de rijkste mensen ter wereld om te bespreken hoe de wereld overbevolkt is, klinkt als een goede plotlijn voor een nieuw boek of film, nietwaar? Enkele van de machtigste mensen ter wereld zitten niet rond de tafel om te bespreken hoe ze de toekomst van de planeet kunnen veranderen. Dat is gewoon een samenzweringstheorie, schrijft Nakedemperor.
Maar dat is het niet.

De zelfbenoemde “Good Club” werd voor het eerst vermeld in 2009, toen uitgelekte details werden gemeld door de Times en de Guardian. En zoals bij alle goede complottheorieën waren de MSM geschokt. ABC News zei: “Er blijven evenveel vragen over de details van de bijeenkomst als over de logistiek achter de organisatie ervan. Hoe konden enkele van ’s werelds meest publieke figuren hun agenda’s, reizen en beveiliging coördineren zonder dat iemand in de media ervan wist?”

Hmm, dat vraag ik me af.

Deelnemers aan de geheime bijeenkomst, gefinancierd en bijgewoond door Bill Gates, waren onder andere:

George Soros

Warren Buffett

David Rockefeller

Ted Turner (stichtte CNN)

Eli Broad

Edythe Broad

Michael Bloomberg

Oprah Winfrey

Peter Peterson

Julian Robertson Jr

John Morgridge (CEO van Cisco)

Tashia Morgridge

Patty Stonesifer

De bijeenkomst werd gehouden in het huis van Sir Paul Nurse, in Manhattan op 5 mei 2009. Blijkbaar was hij op dat moment weg, maar stond hij de club toe zijn huis te gebruiken.

Vreemd, ik zou thuis willen zijn als de rijkste mensen ter wereld op de thee kwamen.

Sir Nurse is een Britse Nobelprijs-biochemicus en was destijds voorzitter van de Rockefeller Universiteit. Hij kreeg de Nobelprijs voor zijn gezamenlijke ontdekking van eiwitmoleculen die de celdeling in de celcyclus regelen. Een jaar later werd Nurse voorzitter van de Royal Society in het Verenigd Koninkrijk.

Momenteel is hij Chief Executive en directeur van het Francis Crick Institute. Het instituut werkt nauw samen met een aantal organisaties, waaronder de Wellcome Trust en het Imperial College London.

(Het toeval wil dat de bijeenkomst plaatsvond net toen de Mexicaanse griepcrisis uitbrak en de heer Gates werd geadviseerd door Neil Ferguson van het Imperial College. Ja, die Neil Ferguson. Neil schatte dat 65.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk zouden sterven aan de Mexicaanse griep, maar uiteindelijk eiste het slechts 457 levens).

Het Crick Institute is genoemd naar Francis Crick, een van de wetenschappers die DNA ontdekte. Het heeft een gloednieuw gebouw in Londen, dat wordt omschreven als het “altaar van de biomedische wetenschap” en is het grootste biomedische onderzoekscentrum van Europa.

In deze cultuur van ‘wokeness’ verbaast het me dat ze het nog steeds het Crick Institute kunnen noemen, naar de eugenetische opvattingen van Francis. De heer Crick vond dat de nazi’s de eugenetica “een slechte naam” hadden gegeven. En in dezelfde brief, uit 1971, voegde hij eraan toe “Ik denk dat het tijd wordt dat er iets wordt gedaan om het [eugenetica] weer respectabel te maken”.

De gemanipuleerde AFBRAAK van de voedsel-, water- en energie-infrastructuur zal hele naties in de Donkere Middeleeuwen storten
Crick meende ook dat het waarschijnlijk is dat “meer dan de helft van het verschil tussen het gemiddelde IQ van Amerikaanse blanken en negers te wijten is aan genetische redenen, en niet zal worden geëlimineerd door enige voorzienbare verandering in het milieu.” Hij zei ook dat “bewijs voor de gelijkheid van verschillende rassen niet echt bestond. Het weinige bewijs dat er was, wees in feite op raciale verschillen.”

In een andere brief in 1970 stelde Crick voor dat in een poging het probleem van mensen die genetisch slecht bedeeld zijn op te lossen, “sterilisatie het enige antwoord is en ik zou dit doen door omkoping.”

Maar goed, ik werd afgeleid door eugenetica, terug naar de vergadering.

Het werd als zo geheim beschouwd dat de assistenten van de miljardairs te horen kregen dat ze op “veiligheidsbriefings” waren. Blijkbaar wilden ze niet gezien worden als een wereldwijde cabal, dus discretie was van het grootste belang.

Elke deelnemer kreeg 15 minuten spreektijd en daarna bespraken ze een “overkoepelende zaak” die al hun belangen zou kunnen bundelen. Er werd een aantal zaken besproken, maar “op basis van Gates waren ze het erover eens dat overbevolking een prioriteit was”.

Een andere gast zei dat er “niets zo grof was als een stemming”, maar er kwam een consensus naar voren dat ze een strategie zouden steunen waarin bevolkingsgroei zou worden aangepakt als een potentieel rampzalige bedreiging voor het milieu, de maatschappij en de industrie.

“Dit is iets zo nachtmerrieachtig dat iedereen in deze groep het erover eens is dat er antwoorden van grote hersenen nodig zijn,” zei de gast. “Ze moeten onafhankelijk zijn van overheidsinstanties, die niet in staat zijn om de ramp die we allemaal zien aankomen af te wenden.”

Dus, miljardairs die rond een tafel zitten en hun visie bespreken dat er te veel mensen op aarde zijn en zullen komen, is geen complottheorie. En natuurlijk moeten we ons zorgen maken. Hun neo- Malthusiaanse opvattingen gaan in de nabije toekomst een groot probleem vormen voor de wereld (nou ja, tenzij je superrijk bent).

Met zulke ongelooflijke rijkdom en met zo’n geweldige vooruitgang in technologie moet de “Good Club” worden gevreesd. Zij kunnen zowat alles doen wat zij willen en een mooi voorbeeld hiervan is Bill Gates die van plan is de zon te blokkeren door stof in de atmosfeer te sproeien.

Voor zover wij weten kunnen het allemaal psychopaten of sociopaten zijn (om de positie te bereiken die zij hebben, is dat zeer waarschijnlijk). Wat als ze dat zijn en geloven dat de wereld overbevolkt is? Dat is een verontrustende gedachte. Als ze überhaupt plannen zouden maken om de wereld te redden, zouden ze toch zeker transparant zijn en iedereen aanmoedigen om hen te helpen bij hun missie?

Van bestuurskamers in Silicon Valley tot plattelandsgemeenschappen en academische filosofische afdelingen, wordt een schijnbaar ondenkbaar idee serieus besproken: dat het einde van de heerschappij van de mensheid op aarde nabij is, en dat we dat moeten verwelkomen. De opstand tegen de mensheid is nog nieuw genoeg om buitenissig te lijken, maar ze heeft zich al verspreid buiten de marge van de intellectuele wereld, en in de komende jaren en decennia heeft ze het potentieel om de politiek en de samenleving op diepgaande manieren te veranderen.

Dit wordt Antropoceen anti-humanisme genoemd, “geïnspireerd door afschuw over de vernietiging van de natuurlijke omgeving door de mensheid”. Voor zover wij weten kunnen deze miljardairs deel uitmaken van deze cultus en het beleid beïnvloeden op basis van deze opvattingen.

In de 21e eeuw biedt het Antropoceen anti-humanisme een veel radicaler antwoord op een veel diepere ecologische crisis. Het zegt dat onze zelfvernietiging nu onvermijdelijk is, en dat we die moeten verwelkomen als een vonnis dat we terecht over onszelf hebben uitgesproken. Sommige anti humanistische denkers kijken uit naar het uitsterven van onze soort, terwijl anderen voorspellen dat zelfs als sommige mensen de komende milieu-apocalyps overleven, de beschaving als geheel gedoemd is. Zoals alle echt radicale bewegingen begint het Antropoceen anti-humanisme niet met een politiek programma, maar met een filosofisch idee. Het is een afwijzing van de traditionele rol van de mens als hoofdrolspeler van de aarde, het belangrijkste wezen in de schepping.

Of, aan de andere kant van het spectrum staat het transhumanisme. Misschien behoren zij tot deze ideologie.

Het transhumanisme, daarentegen, verheerlijkt enkele van de dingen die het anti-humanisme afkeurt: wetenschappelijke en technologische vooruitgang, de suprematie van de rede. Maar het gelooft dat de enige weg vooruit voor de mensheid bestaat uit het creëren van nieuwe vormen van intelligent leven die niet langer Homo sapiens zijn. Sommige transhumanisten geloven dat genetische manipulatie en nanotechnologie ons in staat zullen stellen onze hersenen en lichamen zo ingrijpend te veranderen dat we zullen ontsnappen aan menselijke beperkingen zoals sterfelijkheid en opsluiting in een fysiek lichaam. Anderen wachten, met hoop of vrees, op de uitvinding van een kunstmatige intelligentie die oneindig veel beter is dan de onze. Deze wezens zullen de mensheid degraderen tot de rang die wij aan dieren toekennen – tenzij zij besluiten dat hun doelen beter gediend zijn door ons volledig uit te roeien.

Het probleem is dat we, door hun vergadering en agenda geheim te houden, alleen maar kunnen hopen dat ze in ieders belang willen handelen. Persoonlijk zou ik liever een voorzichtiger aanpak kiezen en denken dat het psychopaten zijn die het ergste plannen, totdat het tegendeel bewezen is. Vooral als er steeds meer mensen zijn die zo denken:

De opstand tegen de mensheid heeft een grote toekomst voor zich, omdat hij mensen aanspreekt die tegelijk de wetenschap en de rede zijn toegedaan en verlangen naar de duidelijkheid en het doel van een absolute morele verplichting. Het zegt dat we de planeet, misschien zelfs het universum, in de richting van het goede kunnen bewegen, op één voorwaarde – dat we ons eigen bestaan als soort opgeven.

Beide [anti-humanisten en transhumanisten] roepen op tot drastische vormen van menselijke zelfbeperking – of dat nu de vernietiging van de beschaving betekent, het afzien van het krijgen van kinderen, of de vervanging van mensen door machines. Deze offers zijn manieren om uitdrukking te geven aan hoge ethische ambities die geen ruimte vinden in ons gewone, hedonistische leven: mededogen met de lijdende natuur, hoop op kosmische heerschappij, liefde voor kennis. Deze essentiële overeenkomst tussen anti-humanisten en transhumanisten betekent dat zij in de komende politieke en sociale strijd vaak aan dezelfde kant zullen staan.

We weten niet precies wat er tijdens de “Good Club” is besproken en we weten niet of ze elkaar weer hebben ontmoet. Ik weet zeker dat ze dat hebben gedaan en de Guardian schreef “het lijkt erop dat ze dat zullen doen”. Maar we moeten ons ernstig zorgen maken dat mensen met zulke radicale opvattingen en zulke grote rijkdom onze toekomst proberen te plannen.

Vooral wanneer bijna dezelfde groep miljardairs tien jaar later opduikt om Event 201 te organiseren en te proberen het beleid van individuele landen inzake pandemieën en de uitrol van vaccins te beïnvloeden.

De eenvoudige vraag blijft – als deze groep altruïstisch is, met ethische en deugdzame idealen, waarom dan de geheimhouding? Zelfs als het op dat moment een vergissing was, waarom dan niet naar buiten komen zodra de vergadering is ontdekt en zeggen: “handen omhoog, we zijn om deze redenen onder vier ogen bijeengekomen, waarschijnlijk niet de beste manier om het te doen, maar we zijn bezorgd over X en hebben voorgesteld X te doen om het probleem op te lossen. Ik hoop dat jullie allemaal meedoen en met andere ideeën komen om te helpen. Dit is een wereldwijd probleem, dus we hebben iedereen op de planeet nodig om met oplossingen te komen.
Frontnieuws.

Het vreemde is altijd dat deze super rijken nooit het goede voorbeeld geven. Ze willen het milieu sparen, maar zijn tevens de grootste vervuilers.
Ze willen minder mensen op onze planeet aarde, maar geven weer niet het goede voorbeeld door er zelf vrijwillig af te stappen.
Hieruit blijkt wel dat deze mensen psychopaten zijn die hun eigen denkbeeldige macht misbruiken tegen u, de gewone burgers!
Wat ga je hieraan doen?
Of blijf je op je krent zitten afwachten?
Oppassen dus, want ze hebben wel macht over politici.
En die hebben macht over jou!

1 comment