Hoera één uur langer slapen...maar toch een grote inpact op al wat leeft


En ja...zaterdag is het weer zover, we gaan de wintertijd in.
Nog altijd wordt er overgegaan van zomer- naar wintuur, hoewel weinigen er nog het nut van inzien.
En hoewel men het er over het algemeen over eens is, dat het best kan afgeschaft worden, zijn we er nog niet veel wijzer op geworden.
De ene wil nu de andere dan, de ene wil zomeruur de andere winteruur.
En in een Europa zou het toch wel wat unaniem moeten zijn.

Het zomeruur werd voor het eerst ingevoerd in 1977.
De idee erachter was de tijd met het meeste zonlicht meer te laten samenvallen met het leefritme van de mens, en dit vooral om economische redenen.
Tijd en onderzoek heeft al lang uitgewezen dat die reden achterhaald is.
En toch blijkt het nog niet zo simpel om van het patroon af te stappen.

Eerder in de geschiedenis werden ook al wijzigingen gemaakt, van 1914 tot 1918 hanteerden de Duitse bezetters hun tijd.
Tijdens de winter liep men één uur voor op de Wereldtijd., en tijdens de zomer zelfs 2 uur.
Het was met andere woorden de regeling zoals we die vandaag de dag kennen.
Ook hier lagen louter economische redenen aan de basis van die beslissing.
Tussen het eind van de eerst oorlog en het begin van de tweede oorlog schakelde de Belgische overheid over op een gematigder systeem.
Tijdens de zomer gingen we 1 uur vooruit lopen en tijdens de winter liepen we gelijk met de Greenwich tijd.
De tweede wereldoorlog bracht daar evenwel opnieuw een verandering aan.
Toen werd tot 1946 weer het systeem met dubbele zomertijd ingevoerd.
Van 1946 tot 1977 werd alles op nieuw afgeschaft om dan vanaf 1977 terug de dubbele zomertijd te hanteren.
Dus eigenlijk is het geen proleem van vandaag en zijn er reeds veel wijzigingen gebeurd.

Eigenlijk vind ik persoonlijk dat men naar de oplossing moet kijken die het dichts bij de natuurlijke gang past.
Dat zou dan weer betekenen dat we  het winteruur zouden moeten aanhouden.
Economisch zou het zomeruur dan weer aantrekkelijker zijn, maar niet meer louter voor energie.
Men gaat er eerder van uit dat toerisme en horeca beter draaien bij lange dagen.
Soms vraag ik me af zou het niet kunnen om een half uur te veranderen, maar dan zou het wellicht vechten met andere continenten.

Al bij al, die aanpassingen hebben een invloed op zowel groot als klein en op dieren.

Eerst en vooral is het winteruur voor ons het beste uur.
Met het winteruur lopen we nog 1 uur voor op de Greenwich tijd, en in de zomer is het 2 uur.
Dat maakt eigenlijk dat we het uur hanteren dat in Oost Europa natuurlijk is.

Kinderen, ouderen en dieren zouden het best functioneren in een tijdszone die het dichtst bij de natuurlijke regeling past.
Natuurlijk kunnen mensen zich aanpassen en weten we van niet beter.
Alleen de wijzigingen kunnen vooral kinderen, ouderen en dieren serieus van slag brengen gedurende een flinke periode, en krijgen het dus over 1 weekend niet geregeld.
Ook mensen die in het weekend werken en zeker als ze dat s'nachts doen.
Denk ook aan de koeien die op tijd gemolken moeten worden.
Dieren die een vast eet en drinkpatroon hebben, m.a.w. als ze voor hun voeding van de mens afhankelijk zijn, zoals huisdieren.

Tips om er vlotter door te geraken.
Diezelfde tips worden ook gebruikt voor mensen die last van jetlag hebben.

 1. Begin op tijd:
  Verschuif je eet en slaaptijden met een kwartierje per dag.
  Dan komt het zo bruuks niet
 2. Verander geen eet slaappatroon door tussendoortjes of dutjes
  Die zorgen alleen dat het proces nog trager verloopt.
 3. Op de dag van de verandering met name de zondag moet je resoluut zijn.
  Probeer zonder tussenoplossingen mee te draaien van de dag van de verandering.
  Zo pas je ook het snelste aan, want werkritme, afspraken enz. zijn vanaf de maandag zonder uitstel aangepast aan het nieuwe uur.

Bronnen: weassistyou.com, seniorennet.be


A child with TOS (Language development lag)
Bye, everyone. I want to tell you about my story of my youngest son. Because our youngest son has TOS. A lot of people would wonder what is TOS? Well in this article I'm going to explain. My child has TOS (language developments backlog) My son, 3.5 years old, we have been told that he has TOS. After a lot of studies of almost half a year, this diagnosis has now been made. We didn't know anything about it at first and then got all the information we needed. All examinations also went through the hospital. There really came a lot at us and could not really give it a place yet. We know now what our son has because it is very difficult that he can hardly talk. It's not just the talking we're dealing with. He is 3.5 years old and we do not get housebroken at all and he still can't ride. Because it's true when you have TOS that not only your language is behind but also many more things. We hear that very much from our son because he is 3.5 years old but you can watch him in his actions and leave him like a 1.5-year-old child. There's an age difference of 2 years. So just put it simply, he's two years behind. Even though we're always working on him, he doesn't pick up anything.. Now he has had speech therapy for 2 years, and that too did not help. She also sent us for further investigations. We're really grateful to her for this or we still wouldn't have known exactly what he had. So now we are looking at which School choice we have to make for him because that is also very difficult. He's still getting an investigation to see what his play and thinking level is and from there we can hopefully make the right school choice. We also notice to our little boy that he can be anything with a dog. So they have already told us that it might be an option to give him a little dog and raise it after his hand so that he will always have a boyfriend with him who understands him and who he himself understands.. We think that is quite a good idea but really honest the prices for a dog in this corona time are really very expensive. Is for us with a simple benefit really not to pay. Maybe in the future, but we are looking at that even more so to see if we can get help for that.. Below, I will tell what exactly TOS is. What is TOS? A language development disorder (TOS) is a neurocognitive developmental disorder. This means that language in the brain is less processed. For example, a child with TOS has great difficulty talking or understanding language. The development of language and speech is different from that of peers. CHILDREN WITH TOS: hear well; learn their mother tongue slowly and laboriously; have a normal intelligence; it is difficult to remember sounds and words; have difficulty with grammar; find dealing with emotions troublesome; having trouble planning. LANGUAGE RETARDING OR LANGUAGE DEVELOPMENT DISORDER? A language backlog is not the same as a language development disorder. A language delay can arise if a child hears or speaks little of his mother tongue. Due to more language supply, the child often overtakes the backlog. With a language development disorder there is more to it. Something is wrong with the innate ability to learn language. The process of language development is different because the brain does not process language optimally. Only more offer will not help. Specialized treatment offer is needed. Maybe later when I have more information leaflets, I'll go into this more detail and what else we're all going to have to do with our little boy. Lots of love Mama-Rosita
Tulips from your own garden
The sun was shining (finally!), so the time to walk into the garden. Of course 'armed' with my camera. #springfeeling #tulips #flowers