Hoera één uur langer slapen...maar toch een grote inpact op al wat leeft


En ja...zaterdag is het weer zover, we gaan de wintertijd in.
Nog altijd wordt er overgegaan van zomer- naar wintuur, hoewel weinigen er nog het nut van inzien.
En hoewel men het er over het algemeen over eens is, dat het best kan afgeschaft worden, zijn we er nog niet veel wijzer op geworden.
De ene wil nu de andere dan, de ene wil zomeruur de andere winteruur.
En in een Europa zou het toch wel wat unaniem moeten zijn.

Het zomeruur werd voor het eerst ingevoerd in 1977.
De idee erachter was de tijd met het meeste zonlicht meer te laten samenvallen met het leefritme van de mens, en dit vooral om economische redenen.
Tijd en onderzoek heeft al lang uitgewezen dat die reden achterhaald is.
En toch blijkt het nog niet zo simpel om van het patroon af te stappen.

Eerder in de geschiedenis werden ook al wijzigingen gemaakt, van 1914 tot 1918 hanteerden de Duitse bezetters hun tijd.
Tijdens de winter liep men één uur voor op de Wereldtijd., en tijdens de zomer zelfs 2 uur.
Het was met andere woorden de regeling zoals we die vandaag de dag kennen.
Ook hier lagen louter economische redenen aan de basis van die beslissing.
Tussen het eind van de eerst oorlog en het begin van de tweede oorlog schakelde de Belgische overheid over op een gematigder systeem.
Tijdens de zomer gingen we 1 uur vooruit lopen en tijdens de winter liepen we gelijk met de Greenwich tijd.
De tweede wereldoorlog bracht daar evenwel opnieuw een verandering aan.
Toen werd tot 1946 weer het systeem met dubbele zomertijd ingevoerd.
Van 1946 tot 1977 werd alles op nieuw afgeschaft om dan vanaf 1977 terug de dubbele zomertijd te hanteren.
Dus eigenlijk is het geen proleem van vandaag en zijn er reeds veel wijzigingen gebeurd.

Eigenlijk vind ik persoonlijk dat men naar de oplossing moet kijken die het dichts bij de natuurlijke gang past.
Dat zou dan weer betekenen dat we  het winteruur zouden moeten aanhouden.
Economisch zou het zomeruur dan weer aantrekkelijker zijn, maar niet meer louter voor energie.
Men gaat er eerder van uit dat toerisme en horeca beter draaien bij lange dagen.
Soms vraag ik me af zou het niet kunnen om een half uur te veranderen, maar dan zou het wellicht vechten met andere continenten.

Al bij al, die aanpassingen hebben een invloed op zowel groot als klein en op dieren.

Eerst en vooral is het winteruur voor ons het beste uur.
Met het winteruur lopen we nog 1 uur voor op de Greenwich tijd, en in de zomer is het 2 uur.
Dat maakt eigenlijk dat we het uur hanteren dat in Oost Europa natuurlijk is.

Kinderen, ouderen en dieren zouden het best functioneren in een tijdszone die het dichtst bij de natuurlijke regeling past.
Natuurlijk kunnen mensen zich aanpassen en weten we van niet beter.
Alleen de wijzigingen kunnen vooral kinderen, ouderen en dieren serieus van slag brengen gedurende een flinke periode, en krijgen het dus over 1 weekend niet geregeld.
Ook mensen die in het weekend werken en zeker als ze dat s'nachts doen.
Denk ook aan de koeien die op tijd gemolken moeten worden.
Dieren die een vast eet en drinkpatroon hebben, m.a.w. als ze voor hun voeding van de mens afhankelijk zijn, zoals huisdieren.

Tips om er vlotter door te geraken.
Diezelfde tips worden ook gebruikt voor mensen die last van jetlag hebben.

 1. Begin op tijd:
  Verschuif je eet en slaaptijden met een kwartierje per dag.
  Dan komt het zo bruuks niet
 2. Verander geen eet slaappatroon door tussendoortjes of dutjes
  Die zorgen alleen dat het proces nog trager verloopt.
 3. Op de dag van de verandering met name de zondag moet je resoluut zijn.
  Probeer zonder tussenoplossingen mee te draaien van de dag van de verandering.
  Zo pas je ook het snelste aan, want werkritme, afspraken enz. zijn vanaf de maandag zonder uitstel aangepast aan het nieuwe uur.

Bronnen: weassistyou.com, seniorennet.be