Witte Engelen


2 De Witte Engelen

Geschapen uit het licht van het Al, ook deze Engelen hebben een opdracht. Zij zijn de boodschappers tussen het Al en de zielen, zij geven de zielen de mogelijkheden om te groeien, te ervaren om de ruimte van de bron, van het Goddelijke licht weer te betreden.
De Witte Engelen creëren de positieve energie de Zwarte Engel creëert de negatieve energie. Omdat beide verschillend stromen, ontstaat er een stroming die het positieve en de negatieve stroom bevat. Er ontstaat als het ware een botsing tussen deze twee stromen. Tussen deze stromen ontstaat de mogelijkheid om dat wat jij als ziel nodig hebt te gaan ervaren door te kiezen uit de mogelijkheden die zo ontstaan.
De ziel weet dit en bevind zich ook in het midden daarvan, maar alleen als de ziel in balans is kan de ziel de juiste keuze maken. De reis van de ziel is bedoeld om te ervaren, als de keus op de aarde valt om daarheen te gaan komt de ziel in aanraking met het positieve en het negatieve. De aarde is een planeet die magnetisch is, aantrekken en afstoten. Positief en negatief is hier op aarde een natuur verschijnsel, de ziel, de mens staat hier ook midden in, dit is wat de ziel wil ervaren. Door te ervaren van de vele situaties of mogelijkheden, wordt de ervaring een deel van het leven. Deze ervaring mag worden onderzocht, bewust ervan worden, het gaan leven en het doorleven zodat het in het leven van de mens ervaren is, dan wordt het een herinnering die wordt opgeslagen in onze ziel.
De Witte Engelen begeleiden dit proces van leven, zij zorgen dus voor alle situaties in je leven, dit doen ze in samenwerking van de gidsen.
Of het nu positief of een negatieve ervaring moet zijn het gebeurd in ons leven om te ervaren.
Als je gaat kijken naar de Witte Engelen zie je gelijk al dat er veel meer zijn als de Zwarte Engel. Er zijn twaalf Aarts Engelen en een Zwarte Engel, die ook een Aarts Engel is. Hij staat achterin de rij, hij is de dertiende Engel, vandaar ook het getal een ongeluksgetal is.
De Witte Engelen, de Aarts Engelen hebben elk een heel leger van witte Engelen om hen te helpen want er zijn ontelbare zielen.
Hieruit zou je, je kunnen afvragen is Satan dan zo sterk, want hij is alleen, heeft ook een leger van zwarte Engelen tot zijn beschikking en de Witte Engelen zijn veruit in de meerderheid. Misschien is het wel zo dat Satan zoveel macht heeft, hij is tenslotte de eerste Engel die geschapen is en zal daardoor veel macht en kracht bezitten.
Voor mijn gevoel is het zo dat wit en zwart in balans zijn, want als er een overheerst dan is het hele proces niet nodig.
Het is eerder de ziel waar alles omgaat, door twee verschillende stromen te creëren en de zielen daarin te zetten, kan de ziel het proces aangaan.
In dit proces zijn er geen winnaars of verliezers, er is alleen verandering in alles om de ruimte van het licht weer te betreden.
Dat is waarom de mens een vrije wil heeft hier op aarde, de mens mag zelf kiezen met welke stroom hij als mens meegaat.
De Witte Engelen werken dus net als de Zwarte Engel in opdracht van het Al, alles wat is en wat niet is.

Het licht is de bron van de ziel.

R v Meerten
16-10-16