De naam „wonderboom" kreeg de plant omdat hij zo snel kan groeien en ook omwille van zijn medicinale werking. Dodoens schreef al in 1554 in zijn kruidenboek: „Dertig saden ofte korenkens van Wonderboom suyver ghemaeckt ende uyt haer schellen gedaen / kleyn ghestooten ende met eenighen dranck inghenomen / maken kamergang/ ende doen braken/ ende jaghen soo uyt den lijfve taeye koude fluymen/ ende waterachtighe vochtighe­den." Er staat niet voor niets dat de zaden ontdaan moeten worden van de vliezen, omdat er overlijdens bekend zijn door het eten van 3-10 zaden door de sterk giftige stof ricine waardoor het bloed stolt. Als de zaden op een juiste wijze geperst worden komt deze giftige ricine niet in de olie, de ricine is ook alleen maar oplosbaar in water. Hoe je die harde, dikke zaden kan opeten is mij toch wel een raadsel. https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/alternatief/44982-wonderolie-of-ricinus-communis.html 
#wonderolie #wonderboom #ricinus

Wonderboom / Ricinus communis