#QA

De metgezellen van Odin
In de Noorse mythe zien we vaak dieren of vogels die naast de goden worden geïllustreerd en bepaalde rollen spelen.

De oppergod van de goden van Aesir — Odin the Allfather — bezat zelf een paar raven die hem met informatie hielpen. Hoewel raven in veel religies een voorteken waren van dood of verlies, werden raven in de Noorse mythe vooral gerespecteerd dankzij hun sterke band met Odin.Zoals gezegd had Odin zelf een paar raven genaamd Huginn en Muninn respectievelijk. In veel afbeeldingen werd de raaf een belangrijk punt om de aanwezigheid van Odin te achterhalen. Omdat meestal raven werden afgebeeld terwijl ze op Odin's schouder zaten.Volgens sommige materialen die bewaard zijn gebleven, betekende het woord „Huginn” „gedachte” en „Muninn” betekende „geheugen”. Dit punt verduidelijkt tot op zekere hoogte de rol van dit paar in de Noorse mythe.

Om precies te zijn, in de ochtend van elke dag stuurde Odin de vogels erop uit om over de hele wereld te vliegen, en tegen het ontbijt kwamen ze weer terug. De twee raven vlogen terug naar de Hlidskjalf-troon van Odin in Asgard, gingen op zijn schouder zitten en fluisterden in zijn oren wat ze in de Negen Werelden hadden gezien. Op die manier kon Odin het interessante nieuws in de hele wereld ontvangen. Mensen vragen zich misschien af waarom Odin de Alwetende nog steeds dergelijk nieuws nodig had. Het antwoord was: als een voortdurende zoeker naar wijsheid, werd aangenomen dat Odin nauwelijks enige vorm van kennis weigerde. Dit was helemaal logisch.

Om het verhaal verder uit te breiden, werd de raaf ook geïnterpreteerd als de aanwezigheid van Odin en zijn welkom. Want in veel oude illustraties verscheen Odin samen met Huginn en Munin om de dappere menselijke krijgers, die de strijd niet konden overleven, te verwelkomen in het paleis van Odin — het Walhalla. Dit betekende niet dat raven volledig het teken van de dood waren (hoewel ze wel voor de gevallen krijgers verschenen). Eigenlijk waren in dit geval de raven de gids om de dappere gevallen krijgers naar Walhalla te krijgen. Dat moet een goed teken zijn, want het leven in Walhalla was door velen gewenst.

Kortom, de betekenis van raven in de Noorse mythe was enigszins anders dan die in andere. Voor Odin waren zijn raven van groot belang omdat ze hem op de hoogte hielden van het wereldwijde nieuws. Voor de krijgers waren de raven het symbool van Odin en zijn groet om ze mee te nemen naar Asgard.

qa
Instructions
Show more
I am rewarding everyone who can create a post around the subject #qa :Add the hashtag #qa to your postFollow the instructions available in the checklist The checklist automatically calculates you if you're missing somethingEarn €0,05 per heart you get on your postYou can do this until the budget of €25 is finished(Optional) Sponsor my booster anytime by clicking the top-up button on this page Are you ready to join? Click on the button 'Create new post' and let's get started.
Earn € 0.05 extra per heart.
You can repeat this max. 100 times
Checklist
 • Add
  #qa
  to your post
 • The post should use the template
  question

Restrictions
 • You can receive max.
  10
  rewards per post
 • You can make a maximum amount of
  10
  posts
 • You can receive max. of
  5
  rewards
  per day
Remaining rewards
€31.55 remaining