Dr. Bearman: ' Medicinale cannabis is een efficiënt medicijn'. | Yabastaman

Dr. Bearman: ' Medicinale cannabis is een efficiënt medicijn'.

Mijn zoektocht naar een deskundige op het gebied van medicinale cannabis (MC) brengt mij ditmaal naar Californië. Sinds 1996, na een referendum, is medicinale cannabis legaal in de zonovergoten Amerikaanse staat. Geschat wordt dat er ondertussen meer dan één miljoen Californische patiënten MC gebruiken. De vrolijke Dr. Bearman is een expert op het gebied van verslavingszorg. In 1971 was hij medeoprichter, te Seattle (Washington), van de derde Amerikaanse Free Clinic. Hij is een veelgevraagd spreker over MC, lid van diverse adviescommissies en getuigt regelmatig als wetenschappelijk expert in de rechtbank.

Dewals: Hoe zou u de kennis van het endocannabinoïden-systeem (cannabisachtige stoffen die ons lichaam zelf produceert, kennis over dit systeem is noodzakelijk om de gunstige effecten van medicinale cannabis te kunnen begrijpen) bij de gemiddelde Amerikaanse arts beschrijven?

Dr. Bearman: In de VS onderwijst slechts 13% van de medische scholen hun studenten over het endocannabinoïden-systeem. Nochtans is dit systeem het grootste neurotransmittersysteem in onze hersenen. Dientengevolge is de kennis van de Amerikaanse artsen betreffende het endocannabinoïden-systeem eerder beperkt.

Dewals: Kan men gezien het belang van het endocannabinoïden-systeem een goede dokter zijn, zonder dit systeem te kennen?

Dr. Bearman: Ik denk het wel, maar als dokter moet je echter kunnen toegeven, wanneer een patiënt informeert naar het endocannabinoïden-systeem en/of MC, dat je het niet kent. En hier knelt het schoentje, veel artsen geven hun onwetendheid over dit onderwerp tegenover hun patiënten of anderen niet toe. Bovendien verklaren ze vaak dat medicinale cannabis geen bruikbaar medicijn is en dit is gewoon verkeerd en dus een vorm van slechte geneeskunde.

Dewals: Dringt een aanpassing van het lessenpakket voor artsen zich op?

Dr. Bearman: In de VS bepalen medische scholen zelf wat ze hun studenten onderwijzen. Maar het is duidelijk dat een school die geen lessen over het endocannabinoïden-systeem voorziet niet up-to-date is. En als een medische school achterop is met zo'n belangrijk onderwerp, kan men zich tevens afvragen welke andere onderwerpen ze verder negeert. De Amerikaanse overheden (zowel de federale als de staten) moeten geld ter beschikking stellen speciaal om lezingen over het endocannabinoïden-systeem te organiseren.

Dewals: Hoe heeft uzelf MC leren kennen?

Dr. Bearman: Aanvankelijk door mijn vader, die een apotheker was. In de jaren twintig, toen hij een student aan de Universiteit van Minnesota School of Pharmacy was, was één van zijn examen opdrachten om cannabistinctuur te maken. Op dat moment was de situatie heel anders in de VS, cannabis was een heel normale stof in de geneeskunde en farmacologie. Er waren veel verschillende medicijnen op basis van cannabis. Toen mijn vader zijn cannabistinctuur voor zijn examen maakte was het de alcohol, die hij nodig had voor de bereiding van de tinctuur, die illegaal was, cannabis was toen nog niet illegaal. Destijds was cannabis nog opgenomen in de Amerikaanse farmacopee (handboek voor medicinale voorschriften) waar het sinds 1854 in vertoefde. Het werd aanbevolen als pijnstiller en als kalmerend middel. Wanneer mijn vader begon als jonge apotheker werden er jaarlijks 3.000.000 recepten voor medicijnen op basis van cannabis voorgeschreven in de Verenigde Staten. Ook mijn vader heeft een deel van deze recepten ingewisseld voor cannabismedicijnen. Dank zij mijn vader leerde ik voor het eerst over cannabis. Later volgde ik cursussen, conferenties en deed veel aan zelfstudie.

Dewals: Kan men verslaafd raken aan cannabis?

Dr. Bearman: Experts praten over verslaving wanneer het misbruik van een stof het normaal functioneren op verschillende levensdomeinen verhindert. Dit bij een alcoholist vaststellen, is meestal eenvoudig. Meestal gaat het wel ergens (thuis, werk, school, financieel, ...) vanwege het alcoholmisbruik fout. Maar met cannabis zien we dit niet of heel zelden. Bij onderzoeken naar de 'meest verslavende' of 'gevaarlijkste' drug bengelt cannabis systematisch achteraan. Alcohol en tabak zijn veel verslavender en gevaarlijker.

Dewals: U ziet een relatie tussen drugsgebruik en het opgroeien in een disfunctioneel gezin. Kunt u dit toelichten?

Dr. Bearman: Een klein kind ervaart de mensen om zich heen als reuzen die al de macht hebben. Opgroeien in een gezin waar er vaak of permanent ruzie tussen de ouders heerst, heeft een zeer grote impact op het kind. In zo een situatie ervaart het kind de reuzen als gevaarlijk en levensbedreigend. Men kan deze situatie vergelijken met een soldaat die in een oorlog posttraumatische stress (PTSS) oploopt. Vaak ziet men dat deze kinderen later in aanraking komen met drugs. Cannabis is hierbij zeker het minst schadelijk en heeft in veel gevallen zelfs een gunstig effect. Dit komt omdat slachtoffers van PTSS voortdurend in hyperalerte toestand verkeren waardoor ze te veel prikkels ervaren wat tot spanningen leidt en uiteindelijk woedeaanvallen kan initiëren. Cannabis maakt deze mensen rustiger, minder alert, en ontgrendelt de spreekwoordelijke granaat. Bovendien slapen deze patiënten veel beter en worden ze van nachtmerries gespaard wanneer ze cannabis gebruiken.

Dewals: Kan het gebruik van cannabis tot een psychose leiden?

Dr. Bearman: Hier zijn geen redelijke argumenten voor. Epidemiologisch gezien, zagen we geen toename van het aantal psychosen in de jaren zestig en zeventig terwijl er toen een significante toename van het wereldwijde cannabisgebruik was. Daarnaast tonen studies aan dat CBD (een cannabinoïde in cannabis) bij de behandeling van psychosen kan worden gebruikt. Bij het gebruik van Sativex, een vloeibaar cannabismedicijn dat al in twintig landen goedgekeurd is, treedt psychose als neveneffect niet op. Chris Fitchner, een Amerikaanse psychiater en auteur van het boek "Cannabinomics" schrijft soms medicinale cannabis voor aan mensen met een psychose. De ergste gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van cannabis zijn van wettelijke aard, niet van pathologische.

Dewals: Bij welke indicaties schrijft u MC voor?

Dr. Bearman: Ondertussen schrijf ik MC al vijftien jaar voor. Mijn patiënten hebben gunstige effecten bij vele ziekten zoals; ADHD, ziekte van Crohn, migraine, MS, pijn, auto-immuunziekten, PTSS, depressie, epilepsie, fybromyalgie, ...

Dewals: Wat vindt u van de bewering dat cannabis zou kunnen helpen bij kanker?

Dr. Bearman: Dat cannabis kankercellen doodt is bekend sinds 1974. Vreemd genoeg stopte de Amerikaanse regering elk verder onderzoek. Onlangs heeft Dr. Guzmann, een Spaanse (micro)bioloog en expert op het gebied van cannabis, aangetoond dat cannabis de grootte van een glioblastoom (hersentumor) bij mensen kan verminderen. Voortbouwend op zijn gegevens, en die van andere onderzoeken uit Israël, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de VS, zijn er momenteel op drie verschillende plaatsen in de wereld dubbelblind studies gestart. In San Francisco onderzoekt men de effecten van cannabis bij borstkanker en de studies in het Verenigd Koninkrijk en Israël spitsen zich toe op het effect van cannabis bij glioblastoom.

Dewals: Als u de Belgische minister van Volksgezondheid over MC zou mogen adviseren wat zou u haar dan vertellen?

Dr. Bearman: Ik zou pleiten om medicinale cannabis terug in de geneeskunde op te nemen en via apotheken te verkopen. MC is gewoon een zeer efficiënt medicijn. Het is belangrijk om de MC nauwkeurig te labelen. Het gehalte van de meest voorkomende cannabinoïden zoals THC en CBD moeten op het etiket vermeld staan. Bovendien moeten artsen en apothekers de nodige opleiding krijgen zodoende kunnen ze de patiënten de nodige informatie over het gebruik bijbrengen.

Via google kan men verschillende videofragmenten van Dr. David Bearman vinden. In de documentaire 'medicinal cannabis and its impact on human health' is hij één van de vele artsen die zijn mening over medicinale cannabis geeft. Via deze link kan u de documentaire zien.

https://www.youtube.com/watch?v=8Md2WNqqxTQ

Share
Share and earn €0.001 every time someone reads this post.
Our sponsors make all rewards on Yoors possible. Check them out.