De rattenvangers van Hamelen!De rattenvangers van Hamelen!

Net als in het sprookje, worden artsen, specialisten, politici en anderen betrokkenen meegetrokken door de fluit van de farmaceutische industrie!

Op een morgen had ik even tijd om naar Tegenlicht te kijken. Tegenlicht is een programma van de VPRO. Deze keer ging het over de macht, de hoge prijzen en de slechte werking van het gros van chemische medicijnen. De politiek weet dit, artsen weten dit, specialisten weten dit en bovenal weet de farmaceutische industrie dit. Wanneer chemische medicijnen wel werkzaam zouden zijn was het niet nodig onderzoeksresultaten te manipuleren, te vervalsen of mensen om te kopen dit te doen.

Maar het duidelijkste bewijs wordt geleverd door de 9.000.000 mensen die alleen al in Nederland chronisch ziek zijn! Dat is de helft van de Nederlandse bevolking!!!

Hieruit volgt de nuchtere constatering dat zieke, maar ook gezonde mensen het slachtoffer zijn van een economisch model dat gehandhaafd blijft in de “gezondheidszorg “. En nu denkt u, waarom ook gezonde mensen? Kijk dan even wat u, als gezond mens, collectief betaald aan de gezondheidszorg!

Maar terug naar Tegenlicht.

Er werden allerlei argumenten aangevoerd waarom de chemische medicatie zo duur was. Ook dat daar iets aan gedaan moet worden. Er kwamen specialisten, artsen, politici en zelfs advocaten aan het woord. Allemaal hadden ze kritiek op de prijs van de chemische medicijnen. Duizenden euro's rolden over tafel voor één behandeling van één patiënt die kanker had.

Stof tot nadenken!

Maar er was niemand die de kennis, durf, geestelijk vermogen, of alleen het idee had om te zeggen: “waarom blijven we in hemelsnaam deze slechte chemische medicijnen gebruiken!” Terwijl bekend is dat slechts 7% genezende werking heeft. De rest heeft een onderdrukkende of geen werking!

Waarom blijven trekken aan een dood paard!

Mensen sterven bij bosjes aan kanker, krijgen ziekten als diabetes, alzheimer, dementie, Parkinson, hart en long ziekten, ziekten van de zenuwen en allergieën. Maar genezen niet!

Hallo, is er iemand die zich afvraagt hoe dat nu kan, ondanks de opleiding tot arts, specialist, jurist, politicus en andere belanghebbende! Lopen ze als ezels in een tredmolen rondjes te draaien om hun ego's! Of is het verdienmodel zo aantrekkelijk in alle hogere gelederen van de gezondheidszorg!

Gezien de resultaten kunnen we beter stoppen met het geven van chemische medicatie omdat onafhankelijke onderzoeken heeft bewezen dat er meer mensen dood gaan of negatieve symptomen krijgen door deze chemische medicamenten! Het is bekend bij vakmensen!!

Niet de dokters, die worden ook verkeerd voorgelicht en doen zelf nauwelijks onderzoek! Maar ze weten wel hoe patiënten reageren op chemische medicatie.

Wat ook makkelijk wordt verzwegen zijn de 18000 tot 20000 mensen die jaarlijks in Nederland overlijden door chemische medicatie, of foute diagnoses!

We kunnen ons afvragen of er andere wegen zijn om mensen hun gezondheid terug te geven!

Die zijn er!

Hiervoor hebben we de politici nodig die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover de bevolking!

In de eerste plaats is gezond, natuurlijk, biologisch, onbewerkt voedsel een bron van gezondheid. Dus zal de regering kunnen beslissen geen btw te heffen op deze producten. Het stimuleren van biologische landbouw en veeteelt zal beter zijn voor de mens en het milieu! De regering kan ongezonde voedingsproducten extra belasten. Dat doen ze op alcohol en sigaretten ook!

Regeren is vooruitzien!

Dat kunnen we doen door natuurgeneeskunde als homeopathie, Fytotherapie, Acupunctuur en andere therapieën die bewezen hebben de gezondheid te bevorderen te onderwijzen en te erkennen. Deze natuurlijke therapieën verder te ontwikkelen om het wegvallen of minimaliseren van chemische geneesmiddelen op te vangen. Want mijn verwachting is dat binnen afzienbare tijd verstandige mensen ervoor kiezen geen chemische medicatie meer te accepteren!

Dus is het de hoogste tijd om betere en natuurlijke genezers op te leiden.

Vaccinatie!

Persoonlijk ben ik van mening dat vaccinatie slecht is voor de volksgezondheid! En daar heb ik mijn redenen voor!

In de vaccins zitten stoffen die slecht zijn voor de gezondheid. Maar dat is niet alles. Lees hiervoor het artikel “ Zijn vaccinaties wel zo goed voor onze gezondheid! “, waarin ik beweer dat de hedendaagse ziekten zo toenemen omdat mensen geen sterk immuunsysteem meer hebben omdat ze geen kinderziekten meer mogen krijgen. Dit artikel staat op Facebook dat ik eerder plaatste onder mijn Facebook naam Pi Brohuis en op Yoors, en eerdaags waarschijnlijk op Nieuwsboek.nl dat samenwerkt met WordPress.

Hierbij geef ik ook even de toevoegingen in de verschillende vaccins.

Omdat u recht hebt om te weten wat er in uw kinderen gespoten wordt!

#Difterie toxoïd #Tetanus toxoïd
#poliovirus type 1, Mahoney
#poliovirus type 2, MEF 1
#poliovirus type 3, Saukett
#Mazelenvirus1 Enders Edmonston stam
#Bofvirus1 Jeryl Lynn™ [Level B] stam
#Rubellavirus Wistar RA 27/3 stam
#Kippenembryocellen
#Humane #diploïde(WI-38) longfibroblasten weefsel (geaborteerd foetaal menselijk longweefsel, 1962)
#Recombinant humaan albumine
#Gehydrolyseerd gelatine

Voor de rest nog een cocktail van:
#Aluminiumfosfaat
#Formaldehyde
#Natriumchloride,
#Kaliumchloride
#Magnesiumsulfaat
#Fenolrood
#Calciumchloride
#2-fenoxyethanol
#antibiotica
#Neomycine,
#Streptomycine
#Polymyxine B
#Sorbitol
#Sucrose
#Natriumfosfaat
#Kaliumfosfaat
#Medium 199 met zouten van Hanks
#Minimum essentieel medium, Eagle (MEM)
#Mononatrium L-glutamaat

We leven in een wereld waarin mensen gebruikt worden als economische factor en verdienmodellen voor bedrijven. Zonder respect!!

En wat doen de door ons gekozen leiders? Die lopen mee omdat ze geen verstand hebben van gezondheid. Daarvoor hebben ze lobbyisten die voor bedrijven werken die het eigen vlees keuren.

En wat doen de artsen en specialisten die gezworen hebben op de meest zachte manier hun patiënten te genezen? Die worden bijgepraat en geïnstrueerd door lobbyisten die werken voor bedrijven die het eigen vlees keuren.

En wat doen patiënten? Die hebben het volste vertrouwen in chemische medicatie, politieke leiders, artsen en specialisten!

Wilt u nog langer leven in deze wereld? Wel, dan wordt het tijd het anders te gaan doen!

© Piki