De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers


#YoorsCoronaPositiveChallenge

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is nu van kracht

Als zelfstandig ondernemer kun je vanwege het corona-virus geen of weinig inkomsten hebben. Komt je daardoor met het inkomen onder het sociaal minimum, dan kan er een beroep worden gedaan op de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)". Met deze regeling worden de inkomsten aangevuld tot het geldende bijstandsniveau. Als deze aanvulling wordt toegekend, dan hoeft het toegekende bedrag niet te worden terugbetaald.

Bedrijfskrediet

Op basis van deze tijdelijke regeling kan er ook een bedrijfskrediet (lening) door de gemeente verstrekt worden. Het maximale bedrag van dit krediet bedraagt € 10.157. Deze lening kan worden gebruikt voor de vaste lasten van de onderneming. Het bedrag dat wordt geleend, moet worden terugbetaald. Een beroep op de tijdelijke regeling kan worden gedaan voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Dus voor de maanden maart, april en mei 2020.

Wanneer komt iemand voor de regeling in aanmerking:

 1. Je bent zelfstandig ondernemer (vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd).
 2. Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 3. Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 4. Je oefent een bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 5. Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf (je bent bijvoorbeeld ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).
 6. Je bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium; dat wil zeggen dat er minimaal 1.225 uur per jaar (ca. 24 uur per week) werkzaamheden in het eigen bedrijf of in het zelfstandig beroep worden verricht.
 7. Je woont in een gemeente en staat daar ook in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd.

Hoe kun je de regeling aanvragen:
 1. Je kunt de regeling online aanvragen.
 2. De aanvraag kan ook schriftelijk door het aanvraagformulier "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (pdf, 316 KB) te downloaden en in te vullen.
 3. Je kunt vervolgens het aanvraagformulier inscannen en mailen naar de gemeente. Het mail adres staat op de site van de gemeente.

Let op:
Vergeet niet de bijlagen mee te sturen.

De afhandeling van de aanvraag:
De gemeente neemt vervolgens contact met de aanvrager op. De gemeente probeert de aanvraag binnen 4 weken af te handelen.


Speciale aandacht voor:

Als je een voorschot nodig hebt, dan kan dat op het aanvraagformulier worden aangegeven.


In ieder geval zullen deze bijlagen moeten worden meegestuurd:

 1. Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld paspoort, Nederlands identiteitskaart of verblijfsvergunning (een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs bij een uitkeringsaanvraag)
 2. Uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 3. De laatste bankafschrift van de privé-bankrekeningnummer en de tenaamstelling
 4. De laatste bankafschrift van de zakelijke bankrekeningnummer en de tenaamstelling (alleen nodig bij aanvraag bedrijfskrediet)
 5. Indien van toepassing: een bewijsstuk van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid staan veelgestelde vragen- en een antwoordenlijst over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

 https://yoo.rs/31fb3dd78ee685711857ec1c44f89380/quickpost/yoorscoronapositivechallenge-toelichting-bij-de-corona-financile-aanvraag-voor-ondersteuning-1585424130.html?Ysid=94709