#YoorsCoronaPositiveChallenge

Het coronavirus is een “stille veranderaar”. Het zorgt voor het “resetten” van de wereld en de mens. We konden niet langer doorgaan met presteren, vervuilen, met de stress, overvolle zorgtehuizen, mega hoge huizenprijzen , individualisering etc.

De Stille veranderaar zorgt voor vernieuwing . Het vindt niet plaats op de bühne , in het torentje van de minister of in de directiekamers. Het vindt plaats in de onderstroom, aan de randen van de systemen van de mens en de wereld.

De stille veranderaar brengt vertraging, houdt ons een spiegel voor en laat ons tot bezinning komen. Wat doet er echt toe in het leven , wat is echt belangrijk om de aarde door te kunnen geven? De grootste uitdaging zijn wij zelf, durven we de strijd met ons zelf aan te gaan? Durf jij uit te gaan van verschillen of ga je uit van het vergelijken van mensen.

De stille veranderaar heeft nu al gezorgd voor verbondenheid, creativiteit , vissen zichtbaar in de rivieren van Venetië, 25% schonere lucht in China, waardering voor de zorg, waardering voor het onderwijs en alle andere beroepen. Gratis middelen , ieder kind een computer, digitalisering in korte tijd. Geen stress meer voor cito eindtoetsen en ook de examens staan te wankelen.

Er worden nieuwe systemen gebouwd , er wordt gewerkt in netwerken wat veel goedkoper is. Er is nu een tijd van vóór en na Corona, veel zal anders zijn en worden.
De stille veranderaar brengt ons dichter bij een nieuwe wereld;

Een wereld van verbondheid en verscheidenheid , van talent en potentie.

Durf en kun jij die nieuwe wereld aan?

#verbondenheid #nieuwewereld #spiegelbeeld #bewustwording #positiviteit